Fitness World A/S bruger illegale underbetalte polske bygningsarbejdere. Det sker i forbindelse med, at fitness kæden søger en kraftig ekspansion på det danske marked.
I Valby, Værløse og Ringsted er der således byggerier i gang, hvor Fitness World A/S etablerer nye fitness centre. Det sker ved brug af illegal og underbetalt polsk arbejdskraft.
De polske arbejdere undviger og holde munden lukket med syv segl, når fagforeningen henvender sig til dem på arbejdspladserne. Og Fitness World A/S bortviser fagforeningsrepræsentanterne, når de finder ud af, at fagforeningen er på byggepladserne.
Per Lyngbak Nielsen, direktør i og medindehaver af Fitness World A/S siger til Malernes fagforening, at han ”er ligeglad med, om polakkerne er omfattet af dansk overenskomst”.
Henrik Rossing, hovedaktionær i Fitness World A/S, opholder sig p.t. i Cannes og siger herfra til Malernes fagforening, på spørgsmålet om hans holdning til hvad der foregår, ”at han bakker op om Per Lyngbak Nielsen’ udtalelser”.
Både direktør og hovedaktionær i Fitness World A/S afviser således at indgå i dialog med Malernes fagforening om en normalisering af arbejdsforholdene.
Fitness World A/S har ikke reageret på blokadevarsel fra Malernes fagforening og sympatikonfliktvarsel fra LO.
Fagforeningen gennemfører nu en landsdækkende faglig aktion mod Fitness World A/S til støtte for kravet om dansk overenskomst for de polske arbejdere.
Fakta: Fitness World A/S indehaves af Henrik Rossing og Per Lyngbak Nielsen, der præsenterer selskabet som ”landets største fitness kæde”. Kæden omsatte sidste år for 313 mil. kr. – kædens overskud er på ca. 20 mil. kr. pr. år de sidste 3 år.
Yderligere oplysninger: Rasmus Gunnarson, 40425196