Ole Draborg

Ole Draborg, direktør i Danske Malermestre

Nedenstående er d.d. sendt til Direktør Ole Draborg, Danske Malermestre

Kære Ole Draborg.

I Licitationen d. 26/9-2013 er du citeret for at sige:

”Faktisk er situationen den, at kan en maler ikke tjene mindst 150 kroner i timen, vil de hellere gå på dagpenge og arbejde sort.”

Denne udtalelse er groft injurierende, ærekrænkende og udokumenteret.

Jeg skal derfor venligst anmode dig om at beklage denne udtalelse og trække den tilbage.

Der er ingen ledige malere i København, som uberettiget modtager dagpenge fra vores A-kasse.
Den øjeblikkelige mangel på arbejdskraft skyldes, at der ganske enkelt er blevet mere at lave for malerfirmaerne.

Malerfaget har brug for at tiltrække udlærte malersvende, som under krisen har forladt faget til fordel for arbejde i andre brancher, hvor der har været arbejde at få. Og vi har brug for at tiltrække unge, så vi også fremover kan rekruttere faglært arbejdskraft i vores eget land. Og vi har brug for, at kunderne har tiltro til, at de via det organiserede malerfag kan få leveret en faglært ydelse med garanti.

Malersvendene har brug for et positivt medspil fra arbejdsgiverne, så vi sammen kan løfte faget ind i den nye fremgangstid som nu tegner sig. Det opnår vi ikke ved at du tegner et billede af os, som nogle der bedrager samfundet.

Med venlig hilsen

Bo Rosschou, formand
Malernes fagforening Storkøbenhavn