helle2

Regeringens vækstplan giver job til malerne. Fortsættelsen af BoligJob-ordningen i 2013 og 2014 imødekommer et stort ønske fra byggebranchen – ikke mindst fra parterne i malerbranchen.
Hele 81 % af malermestrene har opnået flere ordrer p.g.a. den hidtidige ordning, 48 % har ansat flere folk eller udgået fyringer og 2/3 mener, at ordningen har reduceret det sorte arbejde. (kilde: Danske Malermestre)
”Sammenholdt med de øvrige elementer i vækstplanen, er der udsigt til et markant løft i beskæftigelsen i malerfaget”, mener Malernes fagforening.
Øget renovering af almene boliger for 4 mia. kr., grønne klima-investeringer og energirenovering af offentlige bygninger, samt udvikling af energispare-koncept som et tilbud til bygningsejere, trækker alt sammen mere arbejde til byggebranchen.
Dertil skal lægges, at regeringens offensiv imod social dumping giver grundlag for en meget mere markant indsats imod unfair konkurrence fra sorte virksomheder, der gennem grov underbetaling misbruger østeuropæisk arbejdskraft.
”Sæsonledighed er fortsat faldende i malerfaget og regeringens nye initiativer har helt sikkert en markant positiv effekt for vores beskæftigelse – vi går foråret i møde med positive forventninger”, siger fagforeningen.

Læs selv facts om regeringens forslag:

Vækstplanen

Kontanthjælp

SU