Bestyrelsen består, udover daglig ledelse, af følgende 9 tillidsvalgte og 1 repræsentant fra lærlingeklubben:

Bestyrelsesmedlemmer:

 

Lærlingerepræsentant:

Amalie Segall

 

Sekretær:

BenteHinrichsen

Bente Hinrichsen