Tec

Kurserne er tilrettelagt af TEC Gladsaxe og du skal tilmelde dig på deres hjemmeside.

www.tec.dk, gå ind i fanebladet kurser og efteruddannelse og klik på kursusoversigt, i beskrivelsen kan du finde kursus nr. i parentes.

Når du skal deltage på kurser, skal du huske, at det skal foregå i samarbejde med firmaet. Er du ikke i arbejde skal du tale med din a-kasse.

 

Uddannelse—udvikler dig hele livet

Arbejder du i et firma med overenskomsten, har du ret til to ugers selvvalgt efteruddannelse om året.

Er firmaet medlem af Danske malermestre, kan firmaet få tilskud gennem MAL-KOM, Malerbranchens kompetenceudviklingsfond.

Yderligere information omkring MAL-KOM kan du få på telefon nr. 33 15 61 01 eller skrive en mail til malkom@mffu.dk

Er firmaet medlem af Dansk Byggeri, kan firmaet få tilskud gennem Malerfagets kompetenceudviklingsfond.

Yderligere information omkring Malerfagets kompetenceudviklingsfond kan du få, hvis du kontakter Søren Kjærsgaard, faglig sekretær i Malerforbundet på telefon nr. 39 16 79 00 eller skrive en mail til skj@maler.dk

 

ER DU I TIVIVL OM DINE RETTIGHEDER, KAN DU SOM MEDLEM ALTID KONTAKTE MALERNES FAGFORENING STORKØBENHAVN PÅ TELEFON NR.: 35 31 40 00

 

Følgende kurser kan du tilmelde dig til:

Epoxy og personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater klæder dig på, til at arbejde sundheds– og sikkerhedsmæssigt forsvarlig med de produkter som indeholder epoxy og isocyanater. Du må ikke arbejde med produkter som indeholder ovenstående, hvis ikke du har været på kursus. Det er vigtigt fordi du risikere eksem, småknopper og væskefyldte blærer, hvis du ikke ved hvordan du skal håndtere Epoxy. Isocyanater kan fremkalde eksem og allergisk astma, som viser sig ved anfald af åndenød. Flere isocyanater er mistænkt for at være kræftfremkaldene og er på Arbejdstilsynets kræftliste. Bemærk at visse produkter leveres færdigblandet.

Kurset(43996) afholdes:

tirsdag den 6. og onsdag den 7. januar i uge 2

onsdag den 28. og torsdag den 29. januar i uge 5

tirsdag den 3. og onsdag den 4. marts i uge 10

 

 

Opsætning af for grundet væv og filt gør dig i stand til at give en korrekt tilstandsvurdering af overfladen og selvstændigt forbedrede og udføre korrekt opsætning af for grundet væv og filt. Du kan også vælge det rigtige værktøj og materialer til at udføre opgaven under hensyntagen til sikkerhed og arbejdsmiljø.

Kurset(40177) afholdes:

torsdag den 8. og fredag den 9. januar i uge 2

 

 

Skimmelvækst og fugt er noget vi malere ser ofte, i køkkener og badeværelser. Ved du hvad, du skal gøre? Når du har været på kursus om skimmelvækst og fugt, kan du rådgive kunderne om forebyggelse af skimmelvækst. Du kan foretage en afrensning med en efterfølgende malerbehandling, på overflader som har været angrebet af fugt og skimmelvækst. Du kan foretage en fugtmåling inden arbejdet påbegyndes, for at tilrettelægge og kvalitetssikre dit malerarbejde. Kurset varer 2 dage.

Kurset(46680) afholdes:

mandag den 12. og tirsdag den 13. januar i uge 3

 

 

Kvalitetssikring af malerarbejdet er kendetegnet for en faglært bygningsmaler. Når du har deltaget på dette kursus, kan du foretage en grundlæggende kvalitetssikring, med udgangspunkt i fagets kendte standarder. Du kan planlægge store og små opgaver, ud fra dit kendskab til bekendtgørelsen om kvalitetssikring. Du kan vejlede kunderne om de konsekvenser der er, ved eventuelle ændringer af malerbehandlingerne. Du kan anvende de anerkendte prøvemetoder, der er inden for malerfaget, for eksempel gittersnit prøven.

Kurset(47889) afholdes:

onsdag den 14. januar til og med fredag den 16. januar i uge 3

 

 

Limfarve er en ældre malerteknik, men vinder mere og mere ind i malerfaget, i forbindelse med renoveringsopgaver. Du lærer at vurderer en given bund og ud fra viden om bindemidler, pigmenter og fyldstoffers egenskaber. På baggrund af det, kan du udføre almindeligt forkomne limfarveopgaver. Du vil også lære, at udføre simple dekorationer i limfarveteknik.

Kurset(45557) afholdes:

mandag den 19. januar til og med fredag den 23. januar i uge 4
Marmorspartling er ikke særlig kompliceret, det kræver god teknik og håndelag. Du lærer at marmorspartle med acrylbaseret Veronaglit og fabriksbaseret Marmorino til udfaldskravet Stucco Lustro. Stucco Lustro er det færdige resultat, altså en illusionsteknik. Du lærer at bygge den korrekte behandling fra bund til det færdige resultat som er Stucco Lustro. Du lærer at vælge det rigtige værktøj og de korrekte materialer, så du opnår det resultat du ønsker. Du vil også få viden om, hvordan du vedligeholder marmorspartling.  Kurset varer 5 dage.

Kurset(43699) afholdes:

mandag den 2. februar til og med fredag den 6. februar i uge 6

 

 

Kalk og silikat Du lære at anvende kalk i form af fresko(udføres uden bindemiddel på våd puds) og secco (kalkmaleri udført med bindemidler på tør puds eller kalk) teknik samt silikat i dekorative sammenhænge. Derudover kan deltagerne vurdere pudsearbejdets betydning for det færdige resultat samt kan udføre det sidste pudslag. Deltagerne kan ligeledes tilberede relevante farver ud fra en viden om bindemidlers, pigmenters og fyldstoffers egenskaber, ligesom deltagerne kan vælge og anvende materialer korrekt til bundbehandling af et malearbejde, der udføres i freskoteknik. Endelig kan deltagerne vælge hensigtsmæssigt værktøj og relevante malematerialer under hensyntagen til miljø og arbejdsmiljø og kan planlægge og udføre det nødvendige forarbejde.

Kurset(40170) afholdes

mandag den 16. til og med fredag den 27. februar i uge 8 & 9

 

 

Sprøjtespartling med airless Du lære at udføre sprøjtespartling med airless udstyr og vælge materialer, udstyr, dyser og tryk til de enkelte opgaver. Så du kan udføre sprøjtespartling med hensigtsmæssige teknikker og sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med den ønskede kvalitet.

Kurset(47898) afholdes:

mandag den 2. og tirsdag den 3 marts i uge 10

 

 

Malerbehandling af beton overflader det være sig vægge/lofter eller gulve. Du vil lære at vurderer, udføre, tilrettelægge og kvalitetssikre en maleropgave på betonoverflader. Du får kendskab til gængse undersøgelsesmetoder og lærer at foretage en fugtmåling. Du kan udføre korrekt grundarbejde og lettere reparationer. Du kan rådgive kunden om forebyggelse af skader, som følge af fugt på gulve og facader. Du kan sikre at arbejdet udføres efter de gældende regler vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø.

Kurset(42836) afholdes:

torsdag den 5. og fredag den 6. marts i uge 10

 

 

Skyggetegning Du kan illudere dybdevirkning med lys og skygge ved hjælp af kul og kridt og kan graduere en skyggetegning i de fem toner: lys – mellem – mørk, samt højlys og slagskygge. Du kan desuden vælge hensigtsmæssigt værktøj og relevante tegnematerialer til arbejdets udførelse under hensyntagen til sikkerhed og arbejdsmiljø.

Kurset(40168) afholdes:

mandag den 9. marts til og med fredag den 13. marts i uge 11