Forbundsformand for Malerforbundet Jørn Erik Nielsen

Malerforbundet kan ikke tvinges til at bruge ressourcer på at bistå et medlem af Kristelig Fagforening.

Med rettens hjælp havde den kristelige gule fagforretning forsøgt at få Malerforbundet dømt til at skulle agere service-sekretariat for et af den gule fagforretnings medlemmer.
Det fandt Byretten rimeligt, og Malerforbundet tabte i første omgang sagen. Men Malerforbundet appellerede, og i Østre Landsret fik Malerforbundet medhold: Maler-
forbundets medlemmer betaler ikke kontingent for at servicere medlemmer af gule organisationer.

Sagen tager udgangspunkt i Egernsund Malerforretning, der ved en ansættelse af en gul malersvend brugte overenskomsten mellem Malerforbundet og Danske Malermestre som grundlag for ansættelsesforholdet. Arbejdsgiveren fulgte imidlertid ikke overenskomsten, men indbetalte svendens feriepenge til FerieKonto, i stedet for at beholde pengene i virksomheden og udstede et feriekort til malersvenden.

Da malersvenden blev syg i en længere periode og dermed ferieforhindret, skulle malersvenden have udbetalt sine feriepenge. Det kunne hun med fuld ret have krævet af malermesteren, der fejlagtigt havde indbetalt pengene til FerieKonto. Men malersvenden henvendte sig til FerieKonto, der afslog at udbetale svendens feriepenge med mindre begge overenskomstparters accept forelå, og hvoraf det fremgik, at malersvenden havde været feriehindret.

En sådan attest fandt Malerforbundet sig ikke forpligtet til at bruge ressourcer på at udstede – det forekom os i Malerforbundet et nummer for broget, at de kristelige først skulle have lov til at nasse på Malerforbundets overenskomst og siden hen kunne forlange, at Malerforbundet brugte tid og ressourcer på at servicere den gule forretnings medlemmer.

Med dommen har vi fået vished for, at der dog er grænser, siger formand for Malerforbundet, Jørn Erik Nielsen

Klik her for at læse dommen fra Østre Landsret

Yderligere oplysninger: Forbundsformand Jørn Erik Nielsen, tlf. 40 10 16 18