Lene Espersens brug af polsk arbejdskraft på ombygningen af sin ejendom i Dragør understøtter unfair konkurrence i byggeriet, mener Malernes fagforening.
Det polske firma Dubiel Construction har arbejdet 6 år i Danmark uden overenskomst. Ved at opretholde sin registrering som udenlandsk virksomhed forventes virksomheden at betale indkomstskat i Polen. Ingen kontrollerer dog, om dette faktisk sker.
Konstruktionen åbner mulighed for massiv dumping i forhold til danske løn- og arbejdsvilkår, siger fagforeningen.
Lene Espersens firma konstruktion er dermed en alvorlig trussel mod hendes egne kærnevælgere, som jo typisk er de mindre håndværksmestre. En dansk håndværksmester har ikke mulighed for at konkurrere med en udenlandsk virksomhed, der ikke er omfattet af samme beskatning og overenskomst, som han selv er.
Malernes fagforening har i dag orienteret Arbejdstilsynet og SKAT om forholdet, bl.a. med henblik på en afklaring af, om indehaveren af Dubiel Construction er reelt selvstændig. Ved besøg på arbejdsstedet kunne fagforeningen konstatere, at der ikke kunne forevises en entreprisekontakt mellem hovedentreprenøren (Lene Espersens nabo) og det polske firma. Desuden oplyste hovedentreprenøren, at han stiller værktøj til rådighed for det polske firma hvilket er indikator for, at der ikke er tale om en reelt selvstændig virksomhed, men en falsk selvstændig, en såkaldt ”arme og ben” virksomhed.
Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112