Byggetilbuddets forretningsadresse Tesdorpfsvej 42, 1., Frederiksberg

Jens Frederik Henrik Backhaus, Normandias danske repræsentant og indehaver af Byggetilbuddet, er meget utilfreds med regeringens skærpede indsats mod social dumping og han beskylder direkte regeringen for at anvende korrupte offentlige licitationer.
Desuden beskylder han regeringens styrkelse af indsatsen imod social dumping gennem skattevæsenets adgang til privat grund, for at være fascistisk tankegods.

Jens Frederik Henrik Backhaus er også stærkt utilfreds med Malernes fagforening og formanden Bo Rosschou.
”Lov, ret eller anstændighed har dog aldrig haft den store indvirkning på de håndtag, som formand for Malernes Fagforening, Bo Rosschou tager i anvendelse”, hedder det således i tilknytning til en omtale af Malernes fagforenings blokade imod Byggetilbuddet.

Malernes fagforening har etableret blokade mod Jens Frederik Henrik Backhaus’ Byggetilbuddet og mod UAB Normandia til støtte for kravet om dansk overenskomst. Normandia ApS er medlem af Dansk Byggeri.

Jens Frederik Henrik Backhaus har ikke nærmere redegjort for, hvilke af regeringens licitationer der er korrupte, ligesom hans kobling mellem styrkelsen af Skats kontroladgang og fascisme heller ikke er nærmere forklaret.

”Jens Frederik Henrik Backhaus’ metoder og udtalelser er en belastning for Dansk Byggeri”, konstaterer Malernes fagforening, der har bedt Dansk Byggeri om en kommentar.

Link til kopi af udtalelserne om korruption og fascisme.

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112 – Jimi Pedersen, 40425196