Kære Lizette Risgaard og Lo Hovedebestyrelse.

Det er med stor bekymring, at vi kan konstatere at man nu er så godt som i gang med at nedlægge vores allesammens LO til fordel for en ny hoved organisation med FTF. Bekymringen er ikke fordi vi ikke kan se styrke i et bredt samarbejde mellem forbund og organisationer, men vores bekymring går på den måde vi fremover skal samarbejde på. Vi er af den opfattelse, at indgår man et ægteskab, så er det mellem lige parter. Hvor alle yder efter evne og alle stemmer vægter lige meget. Det er ikke det vi er vidne til her.

Vi ser en kommende hovedorganisation, hvor demokrati og solidaritet vil være tomme værdier. Som det er nu i LO, skal vi allerede nu til tider minde hinanden om, at vi er til for at hjælpe hinanden. I en kommende Hoved organisation, vil de mindre fag blive sat uden for døren når de store linjer skal trækkes op. Er det demokratisk og vil det styrke vores organisering?

Fra vores medlemmer kan vi høre, at man har svært ved at se vores fællesskab kommer dem til gode – både når vi forhandler overenskomst, eller senest da en række forbund besluttede at sælge vores fælles forsikringsselskab. Det den almindelige malersvend nu oplever, er at beslutningen om at nedlægge LO bliver taget i et højere luftlag. Følelsen af at fagbevægelsens top bevæger sig endnu et skridt væk fra det menige medlem forstærkes. En nedlæggelse/ fusion er ikke noget man skal tage let på, det skal diskuteres igennem og frem for alt skal man sikre sig, at det er noget alle ønsker.

Vi er i mod af flere årsager.

• Først og fremmest ønsker vi en hoved organisation for medlemmerne, hvor medlemmerne kan se sig selv og hvor der som nu, er meget kort afstand fra medlemmerne til de aflønnede valgte.

• Vi ønsker fortsat en hovedorganisation som er politisk forankret i arbejderbevægelsens værdier, der i skarpe vendinger kan tage politisk stilling. Noget FTF brillerer ved at undlade.

• Vi ønsker at bevare vores lokalt funderede LO arbejde. Et arbejde som OK indsatsen også er en stor del af og som FTF aldrig har lagt lokale kræfter i .

Vi vil derfor opfordre til, at alle trækker vejret en ekstra gang og overvejer hvilken slags hovedorganisation fabriksarbejderen, bygningshåndværkeren, kontormedarbejderen og de varme hænder er bedst tjent med. Vi er ikke i tvivl – Vi vil bevare et selvstændigt LO, med et samarbejde mellem alle faggrupper og hovedorganisationen FTF.

kammeratlig hilsen

Jimi Pedersen

Kim Petersen

Anne-Mette Markussen

Hans Martin Andersen

Kim Dyrberg

Carsten Munkholm

Formandskollektivet Malernes Fagforeninger