Fagforeningen holder lukket fredag den 30. maj og grundlovsdag den 5. juni.