Tillidsfolk og aktivister fra Malernes fagforening gennemførte onsdag formiddag besøg på 94 arbejdspladser i København. Formålet var, at “tage temperaturen” på byggepladserne og få en dialog med svendene.
“København er fortsat præget af en betydelig afmatning i byggeriet. Alligevel mødte vi megen optimisme og tro på, at byggeriet står foran et opsving”, siger fagforeningen.
Ud over de mange danske svende, mødte fagforeningens tillidsfolk og aktivister 93 udenlandske bygningsarbejdere på de besøgte arbejdspladser.
“Det svarer meget godt til vores forventning og bekræfter vores viden om, at en stor del af bygge- og vedligeholdelsesopgaverne i København udføres af udenlandske statsborgere”, siger fagforeningen.
Udlændingene følger typisk ikke de danske overenskomster.
”Der er tale om social dumping og unfair konkurrence”, konstaterer fagforeningen.
”Vi følger nu op på de enkelte pladsbesøg med overenskomstkrav til de berørte firmaer og orientering til SKAT og Arbejdstilsynet med en opfordring til opfølgning på grundlag af lovgivningen på området.”
75 tillidsfolk og aktivister fra fagforeningen deltog i aktionen.