Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark er enige om at indføre et Id-kort for hele branchen.

Kortet vil komme til at bestå af 4 dele:

– Ansættelseskontrakt
– Synliggørelse, styrkelse og gensidig anbefaling af det organiserede fag og den danske model
– Alle relevante arbejdsmiljøkurser vil blive registreret i kortet
– Uddannelse/efteruddannelse. Uddannelse samt fagrelevant kompetencegivende efteruddannelser vil blive registreret i kortet

Alle aktive skal på 1 dags arbejdsmiljøkursus, som også vil indeholde information om den danske arbejdsmarkedsmodel samt efteruddannelse.

Parterne er enige om, at kortet skal følge personen i dennes aktive karriere.

Fremadrettet vil kursusdagen blive lagt ind i elevuddannelsen.

Parterne forventer, at kortet er klart til at blive implementeret ved forårets overenskomstforhandlinger.

For yderligere information kontakt venligst:

– Forbundsformand Jørn Erik Nielsen (Malerforbundet) – tlf. 40 10 16 18
– Formand Per Vangekjær (Danske Malermestre) – tlf. 20 94 07 90