Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark har ved forhandlinger i efteråret 2011 indgået aftale om brug af fælles ID-KORT, og organisationerne meldte ud til pressen om aftalen i november måned. Organisationerne var enige om, at aftalen skulle træde i kraft i løbet af 2012, og tanken med det fælles ID-KORT var at opgradere parterne på arbejdsmiljøområdet.

Således var der i forbindelse med udstedelsen af kortet aftalt et kursus af en dags varighed i grundlæggende arbejdsmiljøkendskab både for arbejdstager og arbejdsgiver. Dette skulle ses i lyset af, at byggebranchen i Danmark er en af de brancher med flest arbejdsulykker. Financieringen af den planlagte kursusdag skulle ske fra parternes uddannelsesfonde, selv om det godt nok betød, at medarbejderne kom til at betale for deres egen uddannelse, men organisationerne vurderede, at det var en fornuftig måde at bruge fondspengene på, specielt når det kommer alle til gavn – både medarbejdere og virksomheder. Ligeledes var det tanken, at kortet skulle indeholde et elektronisk ansættelsesbevis, som der i forvejen er krav om. Herudover havde vi planlagt, at alle uddannelser og efteruddannelser skulle være indeholdt i kortet, så det med tiden ville udvikle sig til en slags elektronisk CV.

Det gik desværre ikke som planlagt! Dansk Arbejdsgiverforening har nemlig forbudt Danske Malermestre at indgå en sådan aftale med Malerforbundet, og på en direkte forespørgsel fra Danske Malermestre vedrørende arbejdsmiljøuddannelsen, som var en del af kortet, har man fået det svar, at man ikke måtte uddanne medarbejderne i arbejdsmiljø, og at man under ingen omstændigheder måtte indgå en aftale med Malerforbundet om et ID-KORT, der var gældende for alle.

Vi skriver 2012 men må stadig døje med en arbejdsgiverorganisation, der tilsyneladende ser med afsky på almindelige medarbejdere – vil berøve dem deres legitime ret til at modtage uddannelse for deres egne penge, og det helt groteske er, at vi her taler om arbejdsmiljøuddannelse inden for nogle af Danmarks farligste arbejdspladser. I Malerforbundet ser vi undrende på udmeldingerne – de virker både tåbelige, og nedværdigende. Samtidig kommer DA’s medlemsorganisation Danske Malermestre til at fremstå som en organisation, man ikke i fremtiden kan træffe aftaler med – man ved jo ikke, om de bliver underkendt af “Big Brother”. Sagen er et godt eksempel på, når organisationspolitik er værst, og de “mørke” kræfter har overtaget.

For yderligere kommentarer: Jørn Erik Nielsen, 40 10 16 18