Pladsbesøg på byggeriet Hotel Bella Sky afslørede tjekkere uden overenskomst. Nu skal Malernes fagforening betale 10.000 kr.

 

Både Arbejdsretten og Byretten afsagde i går onsdag domme mod Malernes fagforening.

Arbejdsrettet idømte fagforeningen en bod på 10.000 kr. i forbindelse med et arbejdspladsbesøg på byggeriet af Hotel Bella Sky og Byretten på Frederiksberg dømte formanden for Malernes fagforening Bo Rosschou i en sag, som Fitness World har anlagt mod ham for injurier. Bo Rosschou skal betale 55.000 kr. til Fitness World, samt sagsomkostninger 28.600 kr. Yderligere skal han betale 4 dagbøder á 250 kr.

”Malernes fagforening gennemfører hvert år flere hundrede arbejdspladsbesøg. I 2011 besøgte vi således 350 pladser. Langt de fleste af disse besøg drejer sig om at beskytte vores overenskomst og at afsløre underbetaling af udenlandske bygningsarbejdere,”  siger fagforeningen i en kommentar til de 2 domme.

”Danske Malermestre har klaget over et af disse besøg. Dommer i Arbejdsretten, Thomas Rørdam, har nu giver mestrene medhold i deres påstand om, at vi ikke har foretaget en formel korrekt anmeldelse af dette ene besøg. Besøget afslørede, at en medlemsvirksomhed i Danske Malermestre, via et tjekkisk firma, anvendte underbetalte tjekkiske malere uden overenskomst,” fortsætter fagforeningen, der tager Arbejdsrettens dom til efterretning (Arbejdsrettens domme kan ikke appelleres).

I relation til byretssagen havde Bo Rosschou forud beklaget, at han havde kaldt Fitness World for ”plumrådden”. Fitness World har anvendt en polsk underentreprenør på deres byggerier og Bo Rosschou gav offentligt udtryk for, at Fitness World havde et medansvar for de polske bygningsarbejderes løn- og arbejdsvilkår.

”Vi vil fortsat have fokus på bygherrers og hovedentreprenørers ansvar for, at de underentreprenører de anvender, behandler deres folk ordentligt,” siger fagforeningen.

Den polske underentreprenør, Jack Building Service ApS, er tidligere idømt en bod til Malernes fagforening på 50.000 kr. for organisationsfjendtlig handling. Denne bod er ikke betalt, da virksomhedens indehaver er gået under jorden. Også en skatteregning på 600.000 kr. er ubetalt, ligesom der skyldes feriepenge til en række ansatte.

Konflikten mellem Fitness World og Malernes fagforening opstod på baggrund af, at polske bygningsarbejdere udførte arbejde på Fitness Worlds byggerier, uden at de var omfattet af dansk overenskomst. Efter blokade og sympatikonfliktvarsel indgik Fitness World overenskomst med Malernes fagforening, og efterfølgende også med HK. Fitness Worlds polske underentreprenør betalte imidlertid ikke løn efter overenskomsten, hvilket medførte en efterbetaling til 4 polske arbejdere på godt 100.000 kr. I forbindelse med denne afgørelse, blev de resterende polske arbejdere truet af arbejdsgiveren med totalt stop for lønbetaling, hvis også de gik til fagforeningen.

En sag om manglende lønbetaling til disse polske arbejdere er til behandling i Arbejdsretten. I denne sag har Malernes fagforening krav mod Fitness World for manglende betalinger vedr. 43 polske bygningsarbejdere. Sagen afgøres d. 14. marts 2012.

Artikkel fra Fagligt Ansvar

Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af retsbog fra retten på Frederiksberg

Udskrift af dombog fra retten på Frederiksberg