Ole Draborg, direktør i Danske Malermestre: "Markant stemningsskifte i malerbranchen".

Ole Draborg, direktør i Danske Malermestre: “Markant stemningsskifte i malerbranchen”.

Både mesterside og svendeside oplever markant fremgang i omsætning og beskæftigelse i malerfaget.

Danske Malermestres direktør Ole Draborg kalder det ”et markant stemningsskifte” at der nu hos et flertal af malervirksomhederne for første gang i fem år er tale om stigende bruttoavance. Og faglig sekretær og A-kasseleder i Malernes fagforening Storkøbenhavn Allan Larsen konstaterer, ”at vi i juni måned har oplevet det største fald i ledigheden i de sidste femten år”.

Direktør Ole Draborg henviser til Danske Malermestres konjunkturundersøgelse fra juni der udviser stigende bruttoavance hos et flertal af medlemsvirksomhederne. Ole Draborg vil dog gerne se fremgang i mindst det kommende halvår, før han helt vil ”afmelde” krisen.

Allan Larsen får dagligt henvendelser fra malermestre der skal bruge svende.
”Vi arbejder på højtryk for at skabe kontakt mellem ledige malersvende og malerfirmaer der har brug for arbejdskraft. Vi ser gerne er holdningsskifte hos de malermestre, der er en smule forbeholdne overfor at tage de helt unge svende ind. Så kan vi få alle ud på pladserne”, siger Allan Larsen.

Yderligere oplysninger: Ole Draborg, 32630370 – Allan Larsen, 40898111