Arbejdsretten godkender konflikt mod EU-virksomhed

For første gang siden EU-domstolen afsagde den såkaldte ”Laval-dom” har Arbejdsretten taget stilling til, om fagbevægelsen kan kræve overenskomst af en virksomhed fra et andet EU-land, som arbejder kortvarigt i Danmark med lavtlønnede udenlandske medarbejdere.

Arbejdsretten slår klart og tydeligt fast, at det er lovligt, når et LO-fagforbund kræver overenskomst og varsler konflikt overfor en virksomhed fra et andet EU-land, der ikke vil betale dansk minimumsløn, pension og feriepenge.

Læse Kresten Vendelboes kommentar, Formand for Malernes Fagforening Øst/Vest  her

 

LO´s næstformand Lizette Risgaard udtaler om dommen:

”Arbejdsrettens afgørelse er god og meget vigtig. Dommen betyder, at den tvivl om fagbevægelsens muligheder for at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår, der opstod i kølvandet på EU-domstolen såkaldte ”Laval-dom” endelig er manet i jorden. Det er vigtigt, at alle virksomheder – danske som udenlandske – er klar over, at der skal gælde ordentlige løn og arbejdsforhold i Danmark, og at LO-fagbevægelsen kan og vil sætte handling bag vores krav om indgåelse af overenskomst.

Kampen mod social dumping spiller også en stor rolle i de aktuelle overenskomstforhandlinger, og dommen giver et godt rygstød for, at der kommer nye ”håndtag” ind i overenskomsterne, så fagbevægelsens for bedre muligheder for at afsløre og bekæmpe social dumping.”

Den sag Arbejdsretten nu har afgjort udsprang af, at Malerforbundet i Århus havde krævet, at den tyske virksomhed, Hekabe GmbH, der udførte malerarbejde og indretning af Hotel Atlantic i Århus, indgik overenskomst med Malerforbundet.

Den tyske virksomhed ville ikke indgå overenskomst og indbragte sagen for Arbejdsretten med påstand om, at Malerforbundet ikke havde rimelig faglig interesse i kravet om indgåelse af overenskomst, og at det stred mod EU-retten herunder “Laval-dommen”. Hekabe GmbH´s arbejde blev udført af polske medarbejdere til en timeløn på ca. 70-80 kr. Opgaverne strakte sig over ca. 3 måneder og omfattede maling bl.a. maling af 100 hotelværelser, lobby og en restaurant i hotellet.

Hekabe GmbH argumenterede i Arbejdsretten med, at man kun kortvarigt arbejdede i Danmark, og at malerarbejdet kun udgjorde en lille del af virksomhedens opgaver med indretning mv. af hotellet, samt at medarbejderne efter tyske forhold fik en høj løn.
Arbejdsretten frifandt Malerforbundet og LO. Retten fremhæver, at det er fast praksis i dansk arbejdsret, at lønmodtagerorganisationerne har en vidtgående ret til kræve, at der bliver indgået overenskomst for at sikre, at arbejde i Danmark udføres under ordnede forhold og for at bekæmpe social dumping.

Den måde overenskomsten var formuleret på var endvidere klar og tydelig, og gik ikke videre end de krav, som danske arbejdsgivere også var forpligtet til at overholde i forhold til overenskomsten, der ubestridt var den mest repræsentative på området. Derfor var kravet om overenskomst også i overensstemmelse med EU-reglerne.

Dommen giver sikkert retligt grundlag for de ca. 400-500 konflikter og sympatikonflikter, som LO-fagbevægelsen løbende har kørende mod EU-virksomheder, der arbejder i Danmark

Læs hele dommen her