Mandag d. 9. jan. 2012 kl. 16:41 af ritzau / jely for TV 2 Nyhederne

Mette Frederiksen

”Det tager vi meget alvorligt. Når der er illegale midler involveret, kan det vokse sig meget stort,” siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S). . Foto: Scanpix

Regeringen vil sætte hårdt ind over for det tilsyneladende illegale ar­bejdsmarked, der er ved at brede sig. Mennesker arbejder under kummerlige slavelignende forhold til en sulteløn. Det siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) til Ritzau:

“Det er helt grotesk og meget uacceptabelt. Derfor skal myndigheder som politi, Skat og Arbejdstilsyn ind i et meget tættere samarbejde om at afsløre det og straffe de involverede med øget kontrol og sanktioner som eksempelvis højere bøder, der kan udstedes administrativt.”

Det kommer ikke som nogen overraskelse for ministeren, at et illegalt arbejdsmarked er ved at brede sig.

“Det overraskende er den brutalitet, der anvendes. Det er forhold, der mindre om menneskehandel, der er sammenlignelige med slavelignende forhold,” siger hun.

Ud over rengøringsbranchen, hvor Fagbladet 3F afslørede kummerlige forhold for rengøringspersonale, er der tilsyneladende også kriminelle rockerrelaterede involveret i brancher som byggeriet og i den grønne sektor som landbrug og skov.

“Ingen ved, hvor stort omfanget er. Det skal vi have undersøgt,” siger beskæftigelsesministeren.

Regeringen har alene i år afsat 65 millioner kroner på finansloven, der skal bruges til at afdække og afsløre social dumping. Nogle af de penge skal bruges til bekæmpelse af det illegale arbejdsmarked.

Samtidig vil ministeren om kort tid nedsætte et udvalg, der skal se på, om der er behov for yderligere initiativer.

“Jeg vil blandt andet også drøfte det her med fagforbundet 3F, på hvis områder meget af det her ser ud til at foregå,” siger Mette Frederiksen.

Se også indslag fra DR Søndag d.8/1-2012  Om groft udnyttelse af udenlandske arbejdskraft