Formand for Danske Malermestre og Oldermand for Københavns Malerlaug, Per Vangekjær:
Vi kan som organisation kun opfordre vores virksomheder til at tilgodese de ledige, som er i fare for at falde ud af dagpengesystemet.

I en fælles erklæring fra Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark bakker Danske Malermestre op om forbundets indsats for at forhindre dagpengefald.

”I branchen viser erfaringerne, at kommer folk først ud af arbejdsmarkedet, så er de svære at få ind igen, og når “kurven” så vender, vil vi hurtigt kunne få brug for den arbejdskraft de repræsenterer.

Kan vi som branche ikke stille med den nødvendige arbejdskraft, går jobbene ofte til underbetalt, udenlandsk arbejdskraft, hvilket i forvejen er et stort problem.

Derfor vil Malerforbundet tage initiativ til at kontakte alle, der er i fare for at miste deres dagpengeret og være dem behjælpelig med at finde et job eller hjælpe dem til at komme i gang med videreuddannelse, kursus eller hvad det nu kan være, der skal til for at bevare kontakten til arbejdsmarkedet.

Malermestrene bakker op om forbundets initiativ og vil samtidig gøre alt, hvad der står i deres magt for at være behjælpelig med at skaffe de job eller afklaringsforløb, der behøves”, hedder det i den fælles erklæring.

Formand for Danske Malermestre, Per Vangekjær, siger til Licitationen Byggeriets Dagblad:
”Vi kan som organisation kun opfordre vores virksomheder til at tilgodese de ledige, som er i fare for at falde ud af dagpengesystemet. Vi kan ikke beslutte, hvem virksomhederne ansætter og hvem der skal forrest i køen, men vi vil gerne sende et signal om, at der kan være fornuft i at ledige malere ikke ryger ud af dagpengesystemet og måske helt ud af arbejdsmarkedet”.