Indehaverne af Rebecca Mode A/S og Rebecca Mode ApS – Flemming Olesen og Anne-Lise Djurhus Olesen – bruger underbetalte polske bygningsarbejdere på totalombygning af deres ejendom i Vejby

De polske arbejdere har ingen dansk overenskomst og betaler ikke løn skat i Danmark. Én af de polske arbejdere – Janusz Xzekstedt – har i 2007 tilmeldt firmanavnet ”Ekswood” til Skat og ladet dette registrere som udenlandsk firma. Det har ikke været muligt at finde spor efter, at dette firma på noget tidspunkt har haft aktivitet i Polen.
Rebecca Modes ejere Flemming og Anne-Lise Olesen har ansat Steen Madsen til at styre de polske arbejdere. Steen Madsen oplyser til Malernes fagforening, at man ikke ønsker at indgå dansk overenskomst.
På denne baggrund, er der fra i dag til morgen iværksat faglig blokade.
Rebecca Mode har butikker i Rødovre Centret og Frederiksberg Centret.
Yderligere oplysninger: Bo Rosschou