Malernes Fagforening Storkøbenhavns bestyrelse har gennemgået forligsskitsen, som nu bliver en del af Maleroverenskomsten.Bestyrelsen anbefaler et klart NEJ.Forligsmandens mæglingsskitse giver os ikke et værn mod social dumping, giver ikke nævneværdig forhøjelse af sygeløn, barsel osv., så her straffer man igen kvinderne og de syge ved ikke at vil give dem en anstændig kompensation. Citat fra forbundsformand Martin B Hansen: “Vi har hverken været grådige eller urimelige. Medlemmernes krav, har været fair og inden for den økonomiske ramme, der var lagt op til ved overenskomstforhandlingerne denne gang. Vi ville ikke have mere end, hvad andre faggrupper har fået, men vi ville bestemt heller ikke have mindre, som jo desværre var arbejdsgivernes udgangspunkt”.Da bygningsmalere og Skilteteknikere er et minimal lønsområde får vi kun små stigninger, hvilket vil sige, at højeste dagpengesats ikke kan opnås ved vores mindsteløn. Prislisten får igen ingen procent stigninger hvilket også skete i 2014. Så vi har nu to overenskomster i 10’erne uden forhøjelse af vores prisliste. I et udpræget akkordfag, er det prislisten, der sætter standarden for de fleste af vores timelønnede. Tilbage i 2017 hjalp LO (nu FH) til med at prislisterne fik en procent stigning. Det er ikke sket denne gang og det bliver spændende om fællesskabet vil bakke op om byggeriet og stemme NEJ. Vores lærlinge, som er de lavest betalte i byggebranchen, forbliver der og får ikke engang, som i byggeriet en frivalgsordning på de 3%, dette er ikke med i mæglingsskitsen, dermed falder de økonomisk endnu længere bagud. DA og Dansk industri har kværnet byggebranchen og vennerne i CO-industri og har dikteret hvad Byggeriets arbejdsgivere skulle mene og forhandle. Malerforbundets forhandlere har stået fast på medlemmernes rimelige og fair krav og beder nu jer gode kollegaer i alle fag om at stemme NEJ. Hjælp byggeriet stem NEJ!Vi har brug for hjælp og solidaritet fra vores venner i Industrien, i Transporten og i Handlen. Vi har brug for et NEJ, så vi kan sikre byggebranchen en fremtid uden social dumping.

http://www.forligsinstitutionen.dk/meddelelser/forligsmanden-har-fremlagt-maeglingsskitse-(1).aspx