Bo Rosschou, formand for Malernes fagforening Storkøbenhavn og Ditte Jørgensen, projektleder for ”Information om det danske arbejdsmarked” har netop deltaget i et nordisk seminar i Helsinki under temaet Misbrug af migrantarbejdere. Erfaringsudvekslingen med deltagerne fra Sverige, Island, Estland, Norge, Polen og Finland viser for det første, at det er det samme billede der tegner sig i alle landende når der er tale om social dumping. Det viser sig også at social dumping mange gange har afsæt i udnyttelse af migrantarbejdere og at der er nogle tilfælde, hvor ILO’s indikatorer for hvornår der er tale om handel med menneskehandel til tvangs og slavearbejde er en realitet. Endvidere viser der sig en lighed mellem de begrænsede muligheder i nationale indsatser og at det er nødvendigt at arbejdsmarkedets parter og myndigheder som skat, politi og arbejdstilsyn indgår et operationelt samarbejde. På den baggrund har seminaret knyttet an til den danske delegations videre arbejde med at samle arbejdsmarkedets aktører, stat og eksperter i menneskehandel for at undersøge mulighederne for styrket indsats i Danmark.

Med finansiering fra Det Nordiske Samarbejdsråd deltog Bo Rosschou, formand for Malernes fagforening Storkøbenhavn og Ditte Jørgensen, projektleder for ”Information om det danske arbejdsmarked” i seminaret om udnyttelse af migrantarbejdere. Seminaret, arrangeret af Det Finske Arbejdsmiljøinstitut i samarbejde med det FN’s Europæiske Institut for Kriminalitetsforebyggelse, gav mulighed for en vigtig erfaringsudveksling med deltagerne fra Island, Sverige, Estland, Danmark, Norge, Polen og Finland. Under temaet om udnyttelse af migrantarbejdere og trafficking til slave og tvangsarbejde blev der redegjort for de forskellige landes situationer samt de begrænsede nationale indsatser for at bryde cirklen af tvivlsomme arbejdsforhold og for at sikre migrantarbejderes rettigheder.

Det danske bidrag til seminaret havde, med afsæt i byggebranchen, fokus på sammenhængen mellem social dumping og udnyttelsen af migrantarbejdere på baggrund af den del af trafficking der ud fra ILO’s indikatorer vedrører menneskehandel til udnyttelse, slave og tvangsarbejde.

 

 

 

 

 

Projektet ”Information om det danske arbejdsmarked” i samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter har siden december 2008 opbygget viden om migrantarbejdernes arbejdsvilkår i byggebranchen i Danmark. Erfaringerne viser en tydelig sammenhæng mellem social dumping og udnyttelse af migrantarbejderne. Samtidig er projektet et konkret eksempel på, at arbejdsmarkedets parter spiller en afgørende rolle i forebyggende indsats. Dette hænger sammen med den igangværende oplysningsindsats der ind til videre har resulteret i at 270 østeuropæiske arbejdere og arbejdsgivere har gennemført projektets kurser. Kurserne indfører i den danske model og arbejdsmarkedets organisering, sikkerhed på arbejdspladserne, samt i vilkårene i det danske løn – og akkordsystem.
Netop dét at kurserne gennemføres med instruktører fra arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger og Arbejdstilsynet tydeliggør styrken i og nødvendigheden af et operativt samarbejde mellem arbejdsmarkedets aktører og myndighederne. Samtidig vidner den økonomiske opgørelse, som den danske delegation kunne fremlægge på seminaret i Helsinki, om at det er nødvendigt at videreudvikle og kvalificere indsatsen. Hovedtallene i opgørelsen – der baserer sig på FAOS’ skønnede tal over øst arbejdere i Danmark – er at staten mister ca. 2 mia. kr. i manglende løn skat, ca. 6 mia. kr. i manglende moms betalinger og at fortjenesten til bagmændene på årsbasis er ca. 12 mia. kr.

 

 

 

 

 

Tallene alene viser, at det handler om at sammensætte en indsats der ikke blot styrker migrantarbejdernes viden om det danske arbejdsmarked men som også tager højde for de mekanismer i den sociale dumping der vedrører udnyttelse og menneskehandel til slave og tvangsarbejde.

Fagforeninger er med deres ekspertise og kontakt til migrantarbejderne en vigtig aktør i indsatsen mod social dumping og udnyttelse. Men arbejdet må også inddrage arbejdsgivernes organisationer, myndigheder, forskere på området og ikke mindst ngo’er, der med deres viden om trafficking kan sikre en indsats med udgangspunkt i migrantarbejdernes situation og ikke i en kriminalisering af deres status.

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou