Overenskomstforhandlingerne mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark

Malerforbundet i Danmark kan herved meddele, at det ikke har været muligt at nå til enighed omkring fornyelse af overenskomsten.

Grunden hertil er, at det ikke lykkedes at nå til enighed om en brugbar trediepartsforpligtelse og et akkordafsavnstillæg, som ville betyde en reel mindsteløn for malerfaget.

Begge dele ville endvidere medføre et effektivt værn mod social dumping i malerbranchen.

På den baggrund vil Malerforbundets forhandlingsudvalg anbefale medlemmerne at stemme NEJ til overenskomsten for 2014.

Med venlig hilsen
p.f.v.
Jørn Erik Nielsen

forbundsformand

Henvendelse vedrørende ovennævnte kan rettes til

forbundsformand Jørn Erik Nielsen på telefon 40 10 16 18 eller mail jen@maler.dk

eller

næstformand Rasmus Gunnarson på telefon 61 61 25 77 eller mail rag@maler.dk