Onsdag den 22. april 2020 kl.16.00 i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV

DAGSORDEN:

 1. 1.Valg af dirigent samt tilforordnede
 2. 2.Protokol – bemærk at protokollen vil ligge til gennemsyn i fagforeningen fra den 15. april 2020
 3. 3. Beretninger
 4. 4. Orientering om regnskab
 5. 5. Indkomne forslag
 6. 6. Valg af stemmetællingsudvalg
 7. 7. Valg af fanebærer
 8. 8. Valg af daglig ledelse og
 9. bestyrelse
 10. 9. Valg af bestyrelsessuppleanter
 11. 10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 14. april 2020.

Indkomne forslag vil blive fremlagt i fagforeningen onsdag den 15. april 2020. Der vil blive serveret lidt mad og drikke fra kl. 15.30.

Gyldigt medlemskab skal bekræftes ved indgangen.