ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent samt tilforordnende
  2.  Protokol (Protokollen vil ligge til gennemsyn i fagforeningen fra den 12. april 2017)
  3. Beretning
  4. Orientering om regnskab
  5. Valg til daglig ledelse
  6. Indkommende forslag
  7. Valg til bestyrelse
  8. Valg til bestyrelsessuppleanter
  9. Eventuelt

Se mere i 2017 april nummer af MalerNyt klik her side 10