Onsdag den 10. april 2019 kl.16.00 i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent samt tilforordnede.
  2. Protokol                                                                                                                                      – bemærk at protokollen vil ligge til gennemsyn i fagforeningen fra den 3. april 2019.
  3. Beretning.
  4. Orientering om regnskab.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af stemmetællingsudvalg.
  7. Valg af fanebærer.
  8. Valg af daglig ledelse og bestyrelse.
  9. Valg af bestyrelse suppleanter.
  10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag

den 2. april 2019. Indkomne forslag vil blive fremlagt i fagforeningen onsdag den 3. april 2019.

Der vil blive serveret lidt mad og drikke fra kl. 15.30.

Gyldigt medlemskab skal bekræftes

ved indgangen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen