Da Corona pandemien satte en stopper for den ordinære generalforsamling
prøver vi igen at indkalde til generalforsamling.
Onsdag den 4. november 2020 kl.16.00 i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV


DAGSORDEN
1. Valg af dirigent samt
tilforordnede.
2. Protokol – bemærk at
protokollen vil ligge til
gennemsyn i fagforeningen
fra den 27. oktober 2020.
3. Beretning.
4. Orientering om regnskab.
5. Tema: OK2020
6. Indkomne forslag.
7. Valg af stemmetællingsudvalg.
8. Valg af fanebærer.
9. Valg af daglig ledelse og
bestyrelse.
10. Valg af bestyrelsesuppleanter.
11. Valg af delegerede til
ekstraordinær kongres.
12. Valg af a-kasse-delegerede.
13. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest tirsdag
den 27. oktober 2020. Indkomne
forslag vil blive fremlagt i fagforeningen
onsdag den 28. oktober
2020.
Hvis forholdene tillader det, vil der
blive serveret lidt mad og drikke.
Gyldigt medlemskab skal bekræftes
ved indgangen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
COVID19 INFO
Der kan være krav om at bære mundbind. Fagforeningen stiller
mundbind til rådighed til alle deltagende.