A3_001

1. Maj i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 N.V

 

KL. 09.00: Morgenmad.

 

Gæstetaler: Penille Skipper, MF Enhedslisten.

 

Musik: Morten Lucas.

 

KL.11.20: Optog afgår mod fælledparken.

BØRN HAR MULIGHED FOR TRANSPORT I HESTEVOGN TIL FÆLLEDPARKEN.

Når jeg ser et rødt flag smælde

0

Følgende blev valgt ved Malernes Fagforening Storkøbenhavns ordinære generalforsamling den. 18/4-2018.


Stemmetællingsudvalg
Jesper Larsen – genvalg
Ove Christensen – genvalg
John Andersen – genvalg
Torben Hansen – genvalg
Fanebærer
Brian Øllegaard – genvalg
Frank Bloch – genvalg

 

Daglig ledelse og bestyrelse


Formand Jimi Pedersen – genvalg

Faglig sekretær René Jensen – genvalg
Faglige sekretær Jesper Carl  – genvalg

 

Bestyrelsesmedlemmer

Mads K.T. Nielsen, AMR hos Petersen & Andersen nyvalg.
Gerd Moss Christensen, Klubformand hos Jeudan Servicepartner A/S genvalg.
Jesper Faber, Klubformand hos Torben Madsen genvalg.

Søren Jespersen, AMR hos S. Vestberg Hansen nyvalg.

Thomas Frivert Hansen, Klubformand hos S.B.M nyvalg.

Amalie Segall – Lærlingerepræsentantgenvalg

0

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018
Onsdag den 18. april 2018 kl.16.00 i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent samt tilforordnede
2. Protokol – bemærk at protokollen vil ligge til gennemsyn i fagforeningen fra den 4. april 2018
3. Beretning.
4. Orientering om regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af daglig ledelse og bestyrelse.
7. Valg af bestyrelse suppleanter.
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 10. april 2018.

Indkomne forslag vil blive fremlagt i fagforeningen onsdag den 11. april 2018.

Der vil blive serveret lidt mad og drikke fra kl. 15.30.
Gyldigt medlemskab skal bekræftes ved indgangen.

0
MalerNyt april 2018

MalerNyt april 2018

 

 

0

Udtalelse fra Klub- og Tillidsrepræsentant konference i Malernes Fagforening Storkøbenhavn 16. marts 2018.

20180316_090701

Vi står 100 procent solidarisk med de offentlig ansatte!

 

 

Vi skal hermed udtrykke vores fulde sympati for og opbakning til de offentligt ansatte og deres krav til OK 18. Vi mener kun det er rimeligt at de offentligt ansatte stiger i løn, beholder deres frokost og at lærerne får en arbejdstidsaftale.

Vi undrer os over at KL´s chefforhandler advarer mod at give kommunernes ansatte mere i løn, mens han uden at blinke selv er steget 31,4% i løn. Vi kan konstatere, at mens de offentligt ansatte knokler under stadigt dårligere vilkår, så har ledelsen i KL, regionerne og staten taget for sig af retterne, og har belønnet sig selv med eksklusive rejser, store lønstigninger, millionbonusser og luksus aftrædelsesordninger. Hvis disse fine herrer og damer ønsker løntilbageholdenhed så kan de selv starte og imens opfylde deres ansattes krav.

Vi har også lagt mærke til at Dansk Arbejdsgiverforening er yderst aktiv i at advare mod lønstigninger i det offentlige. De er nemlig bange for, at det kan føre til et pres om, at lønningerne skal stige på det private område. Der vil vi sige til arbejdergiverne: I skal ikke være bange for om vi vil have højere lønninger i fremtiden, – det vil vi allerede nu! Vi malersvende er godt og grundigt trætte af, at blive spist af med lønninger der halter mange år bagud efter prisudviklingen. Og vi er lige så trætte af at høre samfundets rigeste, nemlig de danske arbejdsgivere, øge deres milliardoverskud uden at lade det komme deres ansatte det mindste til gavn.

Man har mødt de offentligt ansatte arbejderes rimelige krav med varsel af storlockout. Det viser de offentlige arbejdsgiveres sande ansigt. De vil hellere kaste samfundet ud i kaos end at give sig det mindste. Dette er helt og aldeles uacceptabelt. Arbejdsgiverne prøver at jorde de ansatte som de gjorde med lærerne i 2013. Dette er et signal om, at man ikke længere ønsker forhandlinger om overenskomsterne, men i stedet vil have arbejdsgiverdiktater. Vi vil derfor appellere til LO når de offentlige arbejdsgivere, regeringen og DA vil tromle de offentlige ansatte med lockout. Det er ikke bare et angreb på dem, men på alle arbejdere i Danmark. Derfor vil vi opfordre LO til allerede nu, at varsle sympatikonflikt på det private område, hvis arbejdsgiverne gør brug af lockoutvåbnet. De må ikke få held til at splitte private og offentlige fagbevægelser. I stedet må vi stå sammen. Det er vejen til rimelige løn – og arbejdsvilkår for alle.

 

0
 Danske MalermestreDansk ByggeriABAF
Mindste akkordudbetaling kr./time125,85125,85136,61
Sygeløn kr./time134,25134,25142,95
Barsel kr./time134,25134,25142,95
Barnets sygdom kr./time134,25134,25142,95
SH9,15%9,15%8,9%
Lærlinge lønperiode 1 kr./time55,1055,1056,84
Lærlinge lønperiode 2 kr./time70,8570,8574,97
Lærlinge lønperiode 3 kr./time88,5688,5699,45
Lærlinge lønperiode 4 kr./time102,33102,33119,61
Voksenlærlinge kr./time118,05118,05124,50
Prislisten1,9%1,9%
0

Malernes Fagforening Storkøbenhavn indbyder

alle tillidsvalgte og andre interesserede

til den årlige Klub- og tillidsmandskonference.

 

Nogle af emmeren er

  • LO og FTF fusion “Hvor blev/bliver medlemsindflydelsen af” v/ Forbundsformand Kresten Vendelboe
  • Persondatafordning “Gennemgang af det komplekse forhold der er mellem enheder i fagbevægelsen”
  • Hvordan takler man arbejdspladsbesøg

Vi starter kl.07.30 med morgenmad på Lygten 10, 2400 N.V. Byggefagenes Hus

Husk dagen er betalt.

Tilmelding  http://malerneshus.dk/arrangementer/ og udfyld formularen.

Ved tilmelding sendes programmet.

På Fagforeningernes vegne
Konferenceudvalget

 

Her er nogle link til lidt baggrundsmateriale til dagen

0

Kære Lizette Risgaard og Lo Hovedebestyrelse.

Det er med stor bekymring, at vi kan konstatere at man nu er så godt som i gang med at nedlægge vores allesammens LO til fordel for en ny hoved organisation med FTF. Bekymringen er ikke fordi vi ikke kan se styrke i et bredt samarbejde mellem forbund og organisationer, men vores bekymring går på den måde vi fremover skal samarbejde på. Vi er af den opfattelse, at indgår man et ægteskab, så er det mellem lige parter. Hvor alle yder efter evne og alle stemmer vægter lige meget. Det er ikke det vi er vidne til her.

Vi ser en kommende hovedorganisation, hvor demokrati og solidaritet vil være tomme værdier. Som det er nu i LO, skal vi allerede nu til tider minde hinanden om, at vi er til for at hjælpe hinanden. I en kommende Hoved organisation, vil de mindre fag blive sat uden for døren når de store linjer skal trækkes op. Er det demokratisk og vil det styrke vores organisering?

Fra vores medlemmer kan vi høre, at man har svært ved at se vores fællesskab kommer dem til gode – både når vi forhandler overenskomst, eller senest da en række forbund besluttede at sælge vores fælles forsikringsselskab. Det den almindelige malersvend nu oplever, er at beslutningen om at nedlægge LO bliver taget i et højere luftlag. Følelsen af at fagbevægelsens top bevæger sig endnu et skridt væk fra det menige medlem forstærkes. En nedlæggelse/ fusion er ikke noget man skal tage let på, det skal diskuteres igennem og frem for alt skal man sikre sig, at det er noget alle ønsker.

Vi er i mod af flere årsager.

• Først og fremmest ønsker vi en hoved organisation for medlemmerne, hvor medlemmerne kan se sig selv og hvor der som nu, er meget kort afstand fra medlemmerne til de aflønnede valgte.

• Vi ønsker fortsat en hovedorganisation som er politisk forankret i arbejderbevægelsens værdier, der i skarpe vendinger kan tage politisk stilling. Noget FTF brillerer ved at undlade.

• Vi ønsker at bevare vores lokalt funderede LO arbejde. Et arbejde som OK indsatsen også er en stor del af og som FTF aldrig har lagt lokale kræfter i .

Vi vil derfor opfordre til, at alle trækker vejret en ekstra gang og overvejer hvilken slags hovedorganisation fabriksarbejderen, bygningshåndværkeren, kontormedarbejderen og de varme hænder er bedst tjent med. Vi er ikke i tvivl – Vi vil bevare et selvstændigt LO, med et samarbejde mellem alle faggrupper og hovedorganisationen FTF.

kammeratlig hilsen

Jimi Pedersen

Kim Petersen

Anne-Mette Markussen

Hans Martin Andersen

Kim Dyrberg

Carsten Munkholm

Formandskollektivet Malernes Fagforeninger

0
  • Læs om det nye tiltag Malerforbundet har taget, “lønsikring” ? Se side 3.
  • Endnu et medlem af Danske Malermestre, er taget med fingerne i social-dumpingskassen ?? Se side 12.
  • Beretning, kursustilbud, Juletræsfest, Vingsted-kursus og meget mere.
Januar 2018Januar 2018

Januar 2018

Her er et par link til er nogle af de arrangementer, der er at finde i Maler•Nyt

BESØG I NAVERHULEN! KLIK HER “LINK”

Tilmelding til klub- og tillidsmandskonference KLIK HER

0

Elmelyparken

Det polsk ejede malerfirma Qvick Service blev i dag idømt en bod på kr. 350.000,- i en faglig voldgift. Dommeren fandt ikke virksomhedens dokumentation troværdig.

8 polske malere opførte i perioden februar til maj i år, 41 lejligheder på Elmelyparken 8 i Solrød. Fælles for dem var, at de var ansat i den polsk ejede danske malervirksomhed Qvick Service. Malernes Fagforening fik på arbejdspladsbesøg i starten af marts grund til at tro, at de polske malere blev snydt i løn. Derfor rejste Malerforbundet en sag mod virksomheden med krav at få dokumentation for, at bestemmelserne i overenskomsten blev overholdt.

Herefter var der total radiotavshed og først få dage inden sagen skulle behandles ved en faglig voldgift i dag, fremsendte virksomheden hvad den påstod var en pålidelig entreprisekontrakt. Kontakten skulle vise at de 8 malere ikke arbejdede direkte for Qvick Service, men i stedet hos en påstået underentreprenør uden overenskomst. Det lykkedes forbundet at få overbevist dommeren om, at entreprisekontrakten var utroværdig bl.a. fordi forbundet kunne dokumentere, at den var underskrevet efter sagen var startet op og længe efter arbejdet var påbegyndt.

Boden på de kr. 350.000,- afspejler sædvanligvis hvad dommeren har vurderet at Qvick Service har sparet ved ikke at overholde overenskomstens bestemmelser. Virksomheden er personligt ejet og malermesteren vil typisk få 14 dage til at betale boden, når han har modtaget den skriftlige kendelse.

Yderligere oplysning: Jesper Carl, 40492590

 

0

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk