TEMAAFTEN DEN 7. NOVEMBER 2018

Byggefagenes Hus Lygten 10, 2400

Der er mad og lidt af drikke fra kl.15.30

 

TEMA 1: DEBAT OM MALERFAGETS FREMTID kl. 16.00

Kom og vær med til at præge debatten om temaet: Malerfagets Fremtid.

Dansk byggeri v/ Henrik Bau, Danske Malermestre v/ Søren Christoffersen og Malerforbundet v/ Anne Mette Markussen.

 

TEMA 2: INFORMATION OM DEN NYE FERIELOV.

Den nyvalgte forbundsformand Martin B. Hansen kommer og fortæller om den nye Ferielov.

Han vil fortæller lidt om den nye ferielov og forsøge at ruste jer til at forstå, hvad den går ud på.

Loven indebærer, at der fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Forslaget vil betyde, at nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse – i modsætning til i dag, hvor der kan gå op til 16 måneder, fra den enkelte optjener sin ferie til den kan afholdes. Alle lønmodtagere vil, med forslaget, have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag.


Nye mystiske ord du kommer til at lære:

 • overgangsordning
 • samtidighedsferie
 • indefrosset feriemidler
 • overgangsåret
 • fondsferiedage

PensionDanmark er tilstede med en stand, hvor man kan spørg ind til den nye sundhedsordning. Dette er ikke den del at debataften.

0

 

0

Formandsvalget i Malerforbundet tog en uventet drejning på kongressens tredje dag.

Umiddelbart efter morgensang, i kongressalen lørdag formiddag, meddelte Martin B. Hansen, at han valgte at stille sig op til posten som forbundsformand og han blev valgt. De to andre kandidater valgte at trække sig.

Faglig sekretær René Jensen blev valgt som Malerforbundets nye hovedkasser. Vi ønsker René alt godt i hans nye job.

René ny hovedkasser.

 Ny daglig ledelse:

 • Formand: Martin B. Hansen nyvalg.
 • Næstformand: Tonny Olsen genvalg.
 • Hovedkasserer: René Jensen nyvalg.
 • Forbundssekretær: Anne Mette Markussen nyvalg.
 • Forbundssekretær: Kim Lasse Petersen nyvalg.

.

Der vil komme en mere fyldestgørende artikel i det kommende MalerNyt.

Her er et par highlights.

Der er kommet mere medlemsdemokrati i forbunds loven. F.eks. hvis 2/3 eller 66,6% mener et forslag, der kommer for hovedbestyrelsen, har stor indflydelse på medlemmernes liv og arbejde, kan det sendes til urafstemning. Det forslag er det første af sin slags i alle Forbund.

MFD-ungdom får stemmeret i hovedbestyrelsen.

Malerforbundet skal arbejde ud fra en kritisk holdning til EU.

Der skal arbejdes på at få indført en social protokol i EU.

 

Følgende fra København blevet valgt til hovedbestyrelsen:

Ordinære hovedbestyrelses medlemmer.

Formand Jimi Pedersen nyvalg.

Næstformand Gert Hansen genvalg.

Økonomiansvarlig Michelle Frese genvalg.

Suppleanter til hovedbestyrelsen.

Faglig sekretær Jesper Carl.

Faglig sekretær Mette Grenaa.

Bestyrelsesmedlem Gerd Moss.

Bestyrelsesmedlem Jesper Faber Specht.

Bestyrelsesmedlem Brian Øllegaard.

Bestyrelsesmedlem Søren Jespersen.

 

Og som suppleant som kritiske revisor har vi fået valgt Tine Larsen.

Jeg vil gerne takke Københavns delegerede for deres engagement, og deres mod til at deltage i debatten og tage ordet på talerstolen.

Formand Jimi Pedersen

0

Ret til efteruddannelse som arbejdsmiljørepræsentant.
Malernes Fagforening Storkøbenhavn afholder i disse dage, i samarbejde med arbejdsgiverne, et to dagens efteruddannelseskursus for arbejdsmiljørepræsentanter. Vi fik en hurtig snak med tovholderen på kurset, arbejdsmiljøansvarlig Gert Hansen. “Vi er super stolte af at have fået det her kursus op at stå, indtil videre har ingen af de andre afdelinger haft held med at kunne afholde efteruddannelseskursus for arbejdsmiljørepræsentanter. Det beror desværre på manglende samarbejde fra arbejdsgiverne” Gert forsætter “Vi kan håbe på at arbejdsgiverne ude i landet kan se vigtigheden i, at efteruddanne deres arbejdsmiljørepræsentanter og indgå i et samarbejde med de lokale fagforeninger”.
Mere info Gert Hansen 40898113

 

0

Kom og vær med til at løbe DHL-STAFET sammen med Malernes Fagforening tirsdag den 28/8 2018 i fælledparken.

 

DHL 2016

Der vil være forplejning.

Se vores placering i teltlejren på DHL Stafetten 2018 LINK, og klik  her for Billede

Praktisk information klik her LINK

 

Tryk her for tilmelding til DHL – STAFETTEN  dog senest den.25 august 2018

0

logo kongres-2014-103Malernes Fagforening Storkøbenhavn indkalder til:

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vedrørende Malerforbundets ordinære kongres 11. -13. oktober 2018. 

Onsdag den 13. juni kl.16.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent samt tilforordnede
 2. Forslag til Malerforbundets kongres
 3. Valg af delegerede og suppleanter til kongressen
 4. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være i formanden i hænde senest mandag den 4.juni 2018.

De indkommende forslag vil ligge til gennemsyn i fagforeningen fra den mandag den 11.juni 2018.

Der vil blive serveret lidt mad fra klokken 15.30.

Gyldigt medlemskab skal bekræftes ved indgangen.

0

A3_001

1. Maj i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 N.V

 

KL. 09.00: Morgenmad.

 

Gæstetaler: Penille Skipper, MF Enhedslisten.

 

Musik: Morten Lucas.

 

KL.11.20: Optog afgår mod fælledparken.

BØRN HAR MULIGHED FOR TRANSPORT I HESTEVOGN TIL FÆLLEDPARKEN.

Når jeg ser et rødt flag smælde

0

Følgende blev valgt ved Malernes Fagforening Storkøbenhavns ordinære generalforsamling den. 18/4-2018.


Stemmetællingsudvalg
Jesper Larsen – genvalg
Ove Christensen – genvalg
John Andersen – genvalg
Torben Hansen – genvalg
Fanebærer
Brian Øllegaard – genvalg
Frank Bloch – genvalg

 

Daglig ledelse og bestyrelse


Formand Jimi Pedersen – genvalg

Faglig sekretær René Jensen – genvalg
Faglige sekretær Jesper Carl  – genvalg

 

Bestyrelsesmedlemmer

Mads K.T. Nielsen, AMR hos Petersen & Andersen nyvalg.
Gerd Moss Christensen, Klubformand hos Jeudan Servicepartner A/S genvalg.
Jesper Faber, Klubformand hos Torben Madsen genvalg.

Søren Jespersen, AMR hos S. Vestberg Hansen nyvalg.

Thomas Frivert Hansen, Klubformand hos S.B.M nyvalg.

Amalie Segall – Lærlingerepræsentantgenvalg

0

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018
Onsdag den 18. april 2018 kl.16.00 i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent samt tilforordnede
2. Protokol – bemærk at protokollen vil ligge til gennemsyn i fagforeningen fra den 4. april 2018
3. Beretning.
4. Orientering om regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af daglig ledelse og bestyrelse.
7. Valg af bestyrelse suppleanter.
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 10. april 2018.

Indkomne forslag vil blive fremlagt i fagforeningen onsdag den 11. april 2018.

Der vil blive serveret lidt mad og drikke fra kl. 15.30.
Gyldigt medlemskab skal bekræftes ved indgangen.

0
MalerNyt april 2018

MalerNyt april 2018

 

 

0

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk