Den tyske besættelsesmagt giver ordre til, at alle danske kommunister skal arresteres og interneres.

Med Tysklands angreb på Sovjetunionen 22. juni 1941 ændredes partiets situation atter brat. Med henvisning til de danske kommunisters internationalistiske sindelag og Moskva-tro linje forlangte den tyske besættelsesmagt straks om morgenen den 22. juni, at den danske regering internerede samtlige ”ledende danske kommunister”. Dette betød, at kollegaer som Emanuel Hansen blev arresteret og interneret.

Mindetavlen er lavet til ære & minde om de faldne kollegaer under 2. verdenskrigen.
Emanuel Hansen deltog ivrigt i 30’ernes fagpolitiske kamp og fremstød. Under krigen blev han arresteret og interneret, og efter krigen blev han først næstformand og hurtigt efter formand. Billede er fra Malernes Fagforening København 100år.
0

Fra mandag den 18. maj er det igen muligt at komme i din fagforening.

Vi åbner huset, men vi gør det forsigtigt via en kontrolleret åbning.

Den kontrollerede åbning vil betyde, at der i første omgang ikke kan komme mere end 10 personer huset udover personalet.

Vi anbefale, at du ringer til os inden du kører og laver en aftale så vi kan tage godt i mod dig.

Vi håber, der er forståelse for den forsigtige åbning så vi kan passe på hinanden og ikke sprede smitte.

Byggefagenes A-kasse åbner også forsigtigt her er det også en god ide at ringe og lave en aftale først. 

Da der kun er en medarbejder fysisk til stede i a-kassen, kan der opstå ventetid ved fremmøde.

Forsamlinger og klubmøder mm. er ikke muligt og bliver det nok ikke på denne side af sommerferien.

Hvis du som tillidsmand står og skal holde klubmøde, vil fagforeningen meget gerne hjælpe dig med at afholde et virtuelt klubmøde, bare tag fat i os.

Byggefagenes Hus vil løbende holde sig opdateret fra Sundhedsmyndighederne og vi vil åbne mere op, når situationen tillader dette.

Malernes Fagforening Storkøbenhavn telefon 35314000

Rør og Blikkenslagernes fagforening telefon 35832422

0

På grund af coronavirus og folketingets forbud mod større forsamlinger er vi nødsaget til aflyse den ordinære generalforsamlingen den 22. april 2020. Når samfundet har normaliseret sig, vil der på ny indkaldes til den ordinære generalforsamling

På fagforenings vegne

Jimi Pedersen 40425196

0

Malernes Fagforening Storkøbenhavns bestyrelse har gennemgået forligsskitsen, som nu bliver en del af Maleroverenskomsten.Bestyrelsen anbefaler et klart NEJ.Forligsmandens mæglingsskitse giver os ikke et værn mod social dumping, giver ikke nævneværdig forhøjelse af sygeløn, barsel osv., så her straffer man igen kvinderne og de syge ved ikke at vil give dem en anstændig kompensation. Citat fra forbundsformand Martin B Hansen: “Vi har hverken været grådige eller urimelige. Medlemmernes krav, har været fair og inden for den økonomiske ramme, der var lagt op til ved overenskomstforhandlingerne denne gang. Vi ville ikke have mere end, hvad andre faggrupper har fået, men vi ville bestemt heller ikke have mindre, som jo desværre var arbejdsgivernes udgangspunkt”.Da bygningsmalere og Skilteteknikere er et minimal lønsområde får vi kun små stigninger, hvilket vil sige, at højeste dagpengesats ikke kan opnås ved vores mindsteløn. Prislisten får igen ingen procent stigninger hvilket også skete i 2014. Så vi har nu to overenskomster i 10’erne uden forhøjelse af vores prisliste. I et udpræget akkordfag, er det prislisten, der sætter standarden for de fleste af vores timelønnede. Tilbage i 2017 hjalp LO (nu FH) til med at prislisterne fik en procent stigning. Det er ikke sket denne gang og det bliver spændende om fællesskabet vil bakke op om byggeriet og stemme NEJ. Vores lærlinge, som er de lavest betalte i byggebranchen, forbliver der og får ikke engang, som i byggeriet en frivalgsordning på de 3%, dette er ikke med i mæglingsskitsen, dermed falder de økonomisk endnu længere bagud. DA og Dansk industri har kværnet byggebranchen og vennerne i CO-industri og har dikteret hvad Byggeriets arbejdsgivere skulle mene og forhandle. Malerforbundets forhandlere har stået fast på medlemmernes rimelige og fair krav og beder nu jer gode kollegaer i alle fag om at stemme NEJ. Hjælp byggeriet stem NEJ!Vi har brug for hjælp og solidaritet fra vores venner i Industrien, i Transporten og i Handlen. Vi har brug for et NEJ, så vi kan sikre byggebranchen en fremtid uden social dumping.

http://www.forligsinstitutionen.dk/meddelelser/forligsmanden-har-fremlagt-maeglingsskitse-(1).aspx
0

Oprettet: 14.03.2020

Udtalelse fra forbundsformand Martin B. Hansen, næstformand Tonny Olsen, formand og næstformand i Malernes Fagforening Storkøbenhavn Jimi Pedersen og Gert Hansen, formand og næstformand i Malernes Fagforening Sjælland Claus Jensen og Keld Pedersen, formand og næstformand i Malernes Fagforening Fyn-Jyllandsyd Kenneth Nørgaard Andersen og Michael Berg, formand og næstformand i Malernes Fagforening Midtjylland Hans Martin Andersen og Rasmus Juul, formand og næstformand i Malernes Fagforening Øst/Vest Kim Dyrberg og Thomas Lang, formand og næstformand i Malernes Fagforening Nordjylland Carsten Munkholm og Jesper Ettrup Rasmussen.

Regeringen har vist sig handlekraftig i den igangværende corona-krise. Danskerne har vist, at vi sammen vil passe på de mest udsatte. Det er vi stolte af. Vi har som fagbevægelse også taget del i dette ansvar og aflyst større forsamlinger og fysisk kontakt til vores kollegaer, der lige nu knokler for at få hjulene til fortsat at dreje rundt. Vi har lagt vigtige faglige værktøjer på hylden for en stund. Af ren og skær ansvarlighed.

Det kan derfor undre os, at Forligsinstitutionen har valgt at fortsætte de igangværende overenskomstforhandlinger. Vi skal for første – og forhåbentlig sidste –  gang i historien bede om politisk indblanding. Vi beder regeringen om at tage ansvar over for borgerne i dette land, deres arbejdsliv og i den grad Den Danske Model: Forlæng de nuværende overenskomster i 6 måneder. Vi er på det tidspunkt forhåbentligt ude over den sundhedskrise, vi pt. står i. En krise, der gør, at vi er stærkt begrænset i vores forsamlingsfrihed og en krise, der gør, at en konflikt midt i en epidemi, vil være fuldstændig vanvittigt og uforsvarligt over for det danske samfund. Som situationen er lige nu, er de frie forhandlinger reelt sat ud af kraft. Vi ønsker forhandlinger under normale tilstande og vi har samtidig stor forståelse for den situation, samfundet står i lige nu. Derfor beder vi inderligt Statsminister Mette Frederiksen om at give de resterende organisationer mulighed for reelle forhandlinger under ordnede forhold, når alt igen er normaliseret. Udsæt udsæt udsæt!

Udtalelsen fra taget fra https://www.maler.dk/node/733

https://www.maler.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/nyheder/nyhed_12.png?itok=J76vcPK2

0

BYGGEFAGENES HUS HAR

LUKKET FOR PERSONLIG HENVENDELSE.

Vi er i nødberedskab og kan derfor kun træffes på telefonen.

I yderste nødstilfælde kan der aftales personlig samtale.

Du kan kontakte os på telefonen i vores normale åbningstid.

Byggefagenes A-kasse: 3531 0100

Rør- og Blikkenslagernes Fagforening: 3583 2422

Malernes Fagforening: 3531 4000

0

Vi ønsker et klart løft af de lavest lønnede i vores fag. Arbejdsgiverne glemmer at et løft i bunden skaber en mere fair konkurrence og fair løn til alle. Vi vil på ingen måde ikke acceptere socialdumping og at man ikke kan opnå retten til højeste dagpengesats på vores nuværende mindste løn. Sammen er vi stærkest på tværs af hele malerfaget.

Industriens forlig er på ingen måde vores overenskomst og vi vil ikke have det trukket ned over hovedet fordi vi har en modpart, der ikke tør forhandle vores overenskomst, når storebror i DA stritter i mod.

Vi har stadig ikke glemt at vi ikke fik et kædeansvar og den kamp skal fortsætte. Hvorfor skal det så være så svært med et løft i bunden, når vi er villige til selv at betale med lønrammen?

Så kære malermestre. Er det ikke tid til at komme ud fra jeres storebrors skygge og begynde på reelle forhandlinger i Forligsen?

Ellers er det jo heldigvis os selv der bestemmer hvornår vi sidder ned.

0

Tidligere i dag var det Dansk Jernbaneforbund der skulle ind til deres første forhandlingerne, fedt se den store opbakning fra deres egne og de forskellige forbund 💪👊👍.
Byggegruppen 3F har kæmpet/forhandlet længe med deres modpart Dansk Byggeri og er nu endt i forligsen, Michelle (Malernes Fagforening) og Maler Ungdom Sjælland-København er tilstede inde foran Forligsinstitutionen🚩samme med en masse andre forbund. Gerd og Rikke fra Malernes fællesklub og Jesper Faber(Malernes Fagforening) er ude foran TEKNIQ Arbejdsgiverne for at bakke Blik- og Rørarbejderforbundet op, så de kan lande en overenskomst som deres medlemmer kan sig ja til🚩. Det samme ønske har vi også i Malerforbundet , at kunne forhandle en overenskomst. Vores modpart har valgt at gå i flyverskjul, bag CO-industri forlig og undskylder sig med, at det er Dansk Arbejdsgiverforening der har mandat belagt med dit, dut og dat.
Ergo er decentrale forhandlinger en saga blot.
Jeg tror og håber, at alle medlemmer rundt i de forskellige forbund, ikke stemmer ja til nogle overenskomster før vi alle er i land.
Mvh
Formand
Jimi Pedersen
Malernes Fagforening Storkøbenhavn


0

Onsdag den 22. april 2020 kl.16.00 i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV

DAGSORDEN:

 1. 1.Valg af dirigent samt tilforordnede
 2. 2.Protokol – bemærk at protokollen vil ligge til gennemsyn i fagforeningen fra den 15. april 2020
 3. 3. Beretninger
 4. 4. Orientering om regnskab
 5. 5. Indkomne forslag
 6. 6. Valg af stemmetællingsudvalg
 7. 7. Valg af fanebærer
 8. 8. Valg af daglig ledelse og
 9. bestyrelse
 10. 9. Valg af bestyrelsessuppleanter
 11. 10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 14. april 2020.

Indkomne forslag vil blive fremlagt i fagforeningen onsdag den 15. april 2020. Der vil blive serveret lidt mad og drikke fra kl. 15.30.

Gyldigt medlemskab skal bekræftes ved indgangen.

0

Den 5 december 2019 blev dagen hvor vi kunne sige stort tillykke med svendeprøven til  17 skilteteknikere. Alle havde lavet et stort stykke arbejde i deres aflevering, med et flot gennemsnit til følge. 8 elever bestod med ros.

0

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk