Nu er det vores tur! Malersvendene i Købehavn og resten af Danmark har ikke mærket meget til det opsving der efter sigende er i gang. Vores lønninger og arbejdsforhold er stadig ikke på niveau med hvad de var før krisen i 2007.

 • Dette er vi stærkt utilfredse med.  Vi kan konstatere at man i toppen af samfundet beriger sig selv med lønstigninger, bonusser og profitter, mens den borgerlige regering forkæler de rige med skattelettelser, billiger luksusbiler og luksusbåde. 
 • Dette er ikke situationen for os. Vores løn står stille mens arbejdstempoet stiger. Regeringen har givet os dårligere dagpenge og en stigende pensionsalder. Vores kollegaer der er slidt ned nægtes førtidspension, men behandles i stedet som kriminelle og sendes ud til virksomheder som gratis arbejdskraft, i såkaldt arbejdsprøvning.
 • Dette er uacceptabelt. Derfor har vi store forventninger til de kommende overenskomstforhandlinger i 2020. Vi forventer en kraftigt stigende mindsteløn og kædeansvar. Vi forventer også at de krav vi stiller, er dem der bliver forhandlet. I 2017 blev vores krav ignoreret og i stedet fik vi en kopi at industri-overenskomsten. Derfor stemte vi nej. Og derfor blev det også et nej i resten af byggeriet. Men pga. sammenkædningsreglerne blev det alligevel et ja.
 • Derfor foreslår vi sammenkædningsreglerne ændret, så et samlet nej i byggeriet fører til konflikt i byggeriet. Den stigende pensionsalder er en hån mod ikke bare alle malersvende, men mod alle arbejdere i det her land. Hvis ikke det var så alvorligt var det jo helt til grin. Vi kan, som så mange andre fag, ikke holde til at arbejde til vi er 70 eller derover. Vi kan knapt holde til vi er 60. Derfor skal vi opfordrer alle arbejderpartier til at opsige det forlig fra 2006 der har medført den stigende pensionsalder.
 • De unge der kommer i lære i dag, skal ifølge det forlig, arbejde til de er i midten af halvfjerdserne. Dette kan ikke lade sig gøre! Derfor opfordrer vi til at sætte pensionsalderen tilbage til 65 år. Vi ønsker også forringelserne af førtidspensionsordningen fjernet og vi kræver stop for ulønnet virksomhedsparktik (det skal selvfølgelig aflønnes med normallønnen på området). Man fortæller os at der er opsving. Fint, så må det være vores tur til at få del i det!

   0
  

John Fogelberg takker af som opmåler efter 34 år.

RECEPTION
Der vil blive afholdt reception for John Fogelberg.
Tirsdag den 9. april kl. 13.30 – 16.00 på Lygten 10, 2400 Kbh. NV.


   0
  

Onsdag den 10. april 2019 kl.16.00 i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent samt tilforordnede.
 2. Protokol                                                                                                                                      – bemærk at protokollen vil ligge til gennemsyn i fagforeningen fra den 3. april 2019.
 3. Beretning.
 4. Orientering om regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af stemmetællingsudvalg.
 7. Valg af fanebærer.
 8. Valg af daglig ledelse og bestyrelse.
 9. Valg af bestyrelse suppleanter.
 10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag

den 2. april 2019. Indkomne forslag vil blive fremlagt i fagforeningen onsdag den 3. april 2019.

Der vil blive serveret lidt mad og drikke fra kl. 15.30.

Gyldigt medlemskab skal bekræftes

ved indgangen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

0

Arbejdsmiljøhuset afholdt fyraftensmøde i går tirsdag den 19. marts, i Håndværkernes Hus.

Der var 14 deltager mestre og svende, 7 af deltager var arbejdsmiljørepræsentanter fra København.

Fortidens syndere – Bly, PCB m.m.

Hvor risikerer vi at møde dem?
Hvad stiller man op med en miljørapport?
– Og hvordan er det lige, at arbejdsmiljøet skal håndteres?
Få pudset din viden om håndtering af farlige stoffer af. Der er god mulighed for at få svar på det, du går og undrer dig over.F

For mere info

Gert Hansen Tlf: 40 89 81 13

ARBEJDSMILJØHUSET Tlf: 44 85 02 20

0

Debat og informationsmøde

i Byggefagenes Hus 28.marts 2019 kl. 16.00

Rør & Blik og Malernes Fagforening indbyder til debataften med det højaktuelle emne:

Hvordan opnår vi en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet?

Socialdemokratiet arbejder med:
Ret til tidlig folkepension

Pernille Rosenkrantz-Theil


 
Pernille kommer og forklarer om Socialdemokratiets nye forslag, og om de syv principper for en ny ret til tidlig folkepension.

Efterfølgende kommer PensionDanmark på banen.

Stine Bogø

fra PensionDanmark fortæller bl.a. om muligheder og reglerne for pensionering, som de er nu.

Forsikringsdækningerne, som f.eks. kritisk sygdom, hvis du kommer på førtidspension, eller hvordan dine efterladte er sikret, hvis du dør.

Og hele PensionDanmarks Sundhedsordning bliver gået igennem mm.

0


Så kom dagen hvor endnu et hold på 14 lærlinge, er blevet færdige og kan kalde sig Malersvende.
Læretiden er nu veloverstået og familie , venner og deres mestre kunne fejre de nye svende med en velfortjent ceremoni. Malernes fagforening ønsker jer STORT TILLYKKE. Samt held og lykke i fremtiden.

 1. Bronze og pæne karatere over hele linien, er et resultat både de nye svende, mestre og lærer kan være tilfredse med.
  Endnu en gang tillykke til de ny udlærte Malersvende fra Malernes fagforening Storkøbenhavn.
0

Fællesklubben for bygningsmalere holder stiftende generalforsamling den 26. februar 2019 kl. 16.00 i Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtægter
 3. Valg af bestyrelse
 4. Overenskomstforslag
 5. Eventuelt

Der vil blive serveret en øl eller en vand. Kom glad og tag din kollega med.

0

Kom til stiftende generalforsamling i Fællesklubben for Malersvende i København, Tirsdag den 26. februar, kl.16.00, på Lygten 10.

Hør mere om de kommende planer i forhold til kampen mod social dumping og for forbedring af overenskomsterne. Derudover orientering om samarbejdet med fællesklubber fra andre fag.

Hvis vi skal redde vores fag, bliver vi nødt til at organisere os – Mød op den 26/2 og giv en hånd med.

Mere info Gerd Moss 81749494

 

 

0

Til de ansatte i DSB!

Malernes Fagforening Storkøbenhavns bestyrelse bakker jer op – Og vi kræver #fairforhold for medarbejderne i DSB.

Vi ser en stigende tendens til at arbejdsgivere er begyndt at overenskomst shoppe. De shopper overenskomst som det var BLACK FRIDAY. Arbejdsgiverne shopper rundt og mener åbenbart, de kan opsige samtlige lokalaftaler, kutymer, overenskomster og opsigelser af tillidsrepræsentanter, bare de skifter arbejdsgiverorganisation. DSB har købt stort ind.

Dansk Jernbaneforbund oplever et angreb på deres overenskomst, retten til medindflydelse, arbejdstidsaftaler og ordentlige arbejdsvilkår. Angrebet lugter af den neoliberalistiske bølge som startede med Margaret Thatcher og skyllede inde over England i midt 80´erne. Det er ikke acceptabelt og vi må støtte Dansk Jernbaneforbund og deres kamp for det faglige demokrati.
Vi opfordrer til, at man med respekt og gensidig dialog lytter til medarbejdernes krav, forslag og ønsker. Der må sikres ordentlige arbejdsvilkår. DSB må anerkende den danske model og stoppe deres aggressive tilgang til Dansk Jernbaneforbund, og medvirke aktivt for at skabe ligeværdig respekt om Den danske model.”

På Malernes Fagforeningen Storkøbenhavns vegne.

Jimi Pedersen 40425196

Formand.

Udtales PDF

Udtales som billedfil

0

For fjerde og sidste gang i år, afholdes en velfortjent ceremoni med overrækkelse af svendebreve, for bygningsmalere på TEC Gladsaxe.  3-½ års læretid er nu veloverstået og familie , venner og deres mestre kunne fejre de nye svende. De 19 nye svende kom ud med et flot karaktergennemsnit og to fik ros.De seneste år har karakterne været i en opadgående kurve, hvilket må siges at være en positiv udvikling, i et fag der er stærkt presset, af et støt stigende brug af uuddannede malere. Malernes Fagforening ønsker de nye svende tillykke, og held og lykke med fremtiden.

Yderligere information

Faglig sekretær

Mette Grenaa 22193644

0

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk