Onsdag den 22. april 2020 kl.16.00 i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV

DAGSORDEN:

 1. 1.Valg af dirigent samt tilforordnede
 2. 2.Protokol – bemærk at protokollen vil ligge til gennemsyn i fagforeningen fra den 15. april 2020
 3. 3. Beretninger
 4. 4. Orientering om regnskab
 5. 5. Indkomne forslag
 6. 6. Valg af stemmetællingsudvalg
 7. 7. Valg af fanebærer
 8. 8. Valg af daglig ledelse og
 9. bestyrelse
 10. 9. Valg af bestyrelsessuppleanter
 11. 10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 14. april 2020.

Indkomne forslag vil blive fremlagt i fagforeningen onsdag den 15. april 2020. Der vil blive serveret lidt mad og drikke fra kl. 15.30.

Gyldigt medlemskab skal bekræftes ved indgangen.

0

Den 5 december 2019 blev dagen hvor vi kunne sige stort tillykke med svendeprøven til  17 skilteteknikere. Alle havde lavet et stort stykke arbejde i deres aflevering, med et flot gennemsnit til følge. 8 elever bestod med ros.

0


Her kan du læse det nye medlemsblad

0


Første plads – Nybygning af lejligheder. Her mødte vi 4 malersvende, som var i gang med efterrep. og ventede på at starte næste opgang op.

Anden plads – Her var maleren sporløst forsvundet. Dog fandt vi en spand maling, som var efterladt(sikkert til frokost😉) . Vi er efterfølgende blevet kontaktet af Simon fra AROS, og vi vil aftale et nyt besøg 👍.

0

Muggen er begyndt at fremtæde på det registreret pizzeria og malerfirma Pick A Deli & Pick A Painter.

Efter det afholdte 48-timersmøde i sidste uge, fik Pick A Deli & Pick A Painter 7 dage til at svare på, om de ville indgå i en overenskomstforhandling.

Da de ikke har svaret på vores forespørgsel, varsler vi blokade mod firmaet inden 7 dage.

I dag fejre vi 120 årsdagen for Septemberforliget. Septemberforliget var en aftale, der blev indgået den 5. september 1899 mellem DsF og arbejdsgiverne i Dansk Arbejdsgiverforening. Denne aftale slog fast, at arbejdsgiverne havde ret til at lede og fordele arbejdet, mens fagforeningerne var de eneste, der kunne indgå aftaler om løn- og arbejdsforhold. Den ret bruger vi mod Pick A Deli & Pick A Painter.

Kampen om social retfærdighed og mod social dumping forsætter ufortrødent.

Det er en opfølgning på den artikel http://malerneshus.dk/pizzeria-laver-malerarbejde/

0

Endnu gang trillede malerbilen ud på pladsbesøg. Denne gang var der ingen underentreprenør men kun det organiserede Malerfirmaet Hardi ApS. Det ændrede også selve pladsbesøget. Jesper Faber og Robert havde i stedet for et hyggeligt pladsbesøg, hvor der var tid til at snakke med malersvendene, som var rigtig glade for besøget. ”Det er rart, efter et par nedtrykkende pladsbesøg med uorganiserede firmaer, at møde en plads hvor mesteren forsat tror på de værdier Den danskemodel er bygget op om”, udtaler Jesper Faber.

0

Malerbilen har været en tur i indre by og endnu et 48-timersmøde er der blevet indkaldt til. Endnu gang er det et firma fra Danske Malermestre der brug en underentreprenør uden overenskomst. For at det ikke skal være løgn er firmaet registeret som Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.

Det er sendt overenskomst krav mod Pizzeriaet i dag.

48-timersmødet skal bruges til at få klarlagt Malerfirmaets relationer til Pizzariet og løn og arbejdsforhold for de udenlandske arbejdere.

DERFOR har vi forslået følgende til OK2020

Bilag 25 – Brug af underentreprenører

Hvor et medlem af Danske Malermestre/Dansk Byggeri, eller en overenskomstdækket uorganiseret virksomhed, indgår underentrepriseaftale, skal virksomheden sikre sig at underentreprenørens arbejde er dækket af en af Malerforbundets anerkendte overenskomster, enten ved medlemskab af en arbejdsgiverorganisation eller ved tiltrædelsesoverenskomst.

Malerforbundets lokalafdelinger står til rådighed i forhold til at fastslå hvorvidt underentreprenøren er omfattet af en tiltrædelsesoverenskomst.

Undlader virksomheden at sikre sig, at underentreprenørens arbejde er overenskomstdækket, hæfter virksomheden for evt. underbetaling af underentreprenørens ansatte iht. overenskomstens bestemmelser og satser.

Bestemmelsen træder i kraft for alle underentrepriseaftaler indgået efter den 1. januar 2021.

Forslag vedtaget på Malernes Fagforenings EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 20/6-2019

0

Torsdag den 20. juni 2019 kl.16.00 i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV

Malerforbundet forbundsformand Martin B Hansen kommer og taler om hans forventningerne til OK2020, han vil også komme ind på fordele og ulemper ved sammenkædningsregler.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent samt tilforordnede

2. Indkommende forslag vedr. OK2020.

Forslag vedr. overenskomsterne og prislisterne skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 11. juni 2019

Indkomne forslag vil blive fremlagt i fagforeningen fra torsdag den 13. juni 2019.

Der vil blive serveret lidt mad og kaffe fra kl. 15.30.

Gyldigt medlemskab skal bekræftes ved indgangen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

0

NU MÅ DET STOPPE.

DETTE er et Kampråb til alle bygnings- og skiltemalere lærlinge.

Ved sidste overenskomstforhandlinger i 2017, ville Danske Malermestre sætte lærlingelønnen NED.

Tilbage i 2017 ville de skære i en af de laveste lærlingelønninger i byggebranchen, og nu rasler de med sablerne igen.

I en tid hvor rigdommen stiger for de rigeste, og en støt stigende del af samfundet bliver fattigere, mener Danske Malermestre, at tiden er inde til at markere sig.

De vil degradere en over 300 år gamle uddannelse, til et erhverv af uuddannede og få en arbejdsstyrke af working poor.

Maleruddannelsen er en af de brancher der har sværest ved at tiltrække ungdommen. Når arbejdsmiljøet samtidig halter, som undersøgelsen ­ fra Det Nationale Forskningscenter i 2017-, hvor malerne toppede undersøgelsen med smerter.

Det er tæt på at intet er gjort fra Danske Malermestres side.

Vi hører i stigende grad, forældre der advarer deres børn mod at tage en af de kreativeste håndværkeruddannelser indenfor byggebranchen.

Der er næsten et år til næste overenskomstforhandling, men allerede nu er Danske Malermestre begyndte med deres truende adfærd.

Hvis ikke Malerforbundet går med til at sænke lærlingelønnen, vil man fravælge lærlinge og KUN ansætte udenlandsk arbejdskraft.!!!

Vi lærlinge, byder vores udenlandske kollegaer velkommen.

Vi ved at vores fagforening vil organiser disse kollegaer, vi har dog et fromt ønske til det omliggende samfund, at maler arbejde forgår på lige uddannelsesvilkår.

Lige uddannelse – lige vilkår.

Som lærlinge har vi desværre set, Danske Malermestre indføre en nye form for Social dumping.

Det at Danske Malermestre gør mere og mere brug af ufaglærte, udvander vores fag.

Derved mister vi og svendene værdi, på grund af den støt stigende brug af ufaglærte i vores fag.

Er vores uddannelse og faglighed ikke noget værd?

Dette er et opråb til alle fag om støtte, og et opråb til alle samfundsansvarlige politikere, vi kræver respekt om vores fag.

Tiden er inde, til at vi får en anstændig lønstigning, så vi kommer niveau med de andre byggefag.

Vi kræver også at Danske Malermestre få ret op på det skræntende arbejdsmiljø – vi skal kunne holde til et langt arbejdsliv.

Lad os forene os i fælles kamp, med fælles mål !

Denne udtales er vedtaget på Malernes Lærlingeforening Københavns generalforsamling fredag den 10.maj 2019.

For mere information: Jimi Pedersen 40425196 eller Charlotte Eriksen nummer udlevers af Jimi Pedersen.

NU-MÅ-DET-STOPPE.pdf

0

Tirsdag den 28. maj kl. 16.00-19.00 i Malernes Fagforening, Lygten 10, 2400 København NV

Arrangementet er særligt rettet mod arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) i byggefagene i hovedstadsområdet, men kolleger og AMR fra andre regioner er meget velkomne til at deltage. Formålet med fyraftensmødet:

På mødet vil AMR får større kendskab til, hvad det betyder at være repræsentant for sine kolleger og samarbejde med ledelsen om at identificere, håndtere og forebygge problemer i det fysiske arbejdsmiljø. Derudover får AMR ny viden, inspiration og værktøjer til, hvordan han eller hun kan styrke sin funktion og sine kompetencer som AMR. Mød bl.a.:

• Ekspert i fysioterapi og nedslidning

• BATs arbejdsmiljøudvalg

• Undervisere i arbejdsmiljø

Yderlig information Lars Andersen Rør og Blik 26882070 eller
Gert Hansen Malernes Fagforening Storkøbenhavn 40898113
0

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk