Foto: Pihl direktør Søren Langvad

Entreprenørfirmaet Pihl & Søn fortsætter sit tætte samarbejde med Brdr. Jakobsen A/S, der p.t. udfører flere maleropgaver for Pihl i underentreprise. Brdr. Jakobsen anvender ungarske bygnings arbejdere. Malernes fagforening har flere gange afdækket, at virksomheden ikke lever op til fagets overenskomst og miljøregler og fremlægger nu nye afsløringer om lyssky arbejdsmetoder i byggeriet.

” Det er åbenlyst for alle, at Pihl og Dansk Byggeri, ved deres fortsatte samarbejde med Brdr. Jakobsen A/S, understøtter et firma, der gentagne gange har misinformeret overenskomstparterne og som gentagne gange ikke følger spillereglerne på det danske arbejdsmarked”, siger fagforeningen i en kommentar.
” Det er ikke nogen god situation for malerfaget. Det er heller ikke nogen god situation for den danske overenskomstmodel i al almindelighed”, siger fagforeningen.

Trods bod – stadig rod!
Dansk Byggeri indgik i 2010 forlig med Malernes fagforening Storkøbenhavn vedr. Pihl – pladserne Rambøl og SEB Bank og Malerfirmaet Brdr. Jakobsen A/S måtte indbetale kr. 975.000 til Malernes fagforening Storkøbenhavn for brud på overenskomsten og brug af falske selvstændige.
Alligevel har Pihl efterfølgende valgt at fortsætte og udbygge samarbejdet med Brdr. Jakobsen, der fortsat arbejder for Pihl på SEB Bank – og derudover er i gang for Pihl i Køge, Hillerød og i Krystalgade i København. Derudover har Brdr. Jakobsen afsluttet en sag i Vanløse, hvor fagforeningen kunne afsløre, at Brdr. Jakobsen A/S var ansvarlig for et groft tilfælde af misinformation og for et brud på fagets miljøregler.
Selskabets direktør Torben Jakobsen benægtede først at have anvendt for højt kodede produkter på den pågældende arbejdsplads. Men han måtte indrømme at det alligevel var tilfældet, da han ikke kunne komme udenom beviserne for det. Torben Jakobsen forsøgte sig med en bevidst misinformation overfor sin egen organisation Dansk Byggeri og overfor Malernes fagforening.
Ny misinformation om falske selvstændige
Fagforeningen har nu grebet Torben Jakobsen i en ny misinformation, i forbindelse med hans arbejde for Pihl. På baggrund af, at Malernes fagforening fik oplysning om, at Brdr. Jakobsen igen bruger falske selvstændige, rejste vi en sag overfor Dansk Byggeri. Torben Jakobsen oplyste herefter til Dansk Byggeri, at Brdr. Jakobsen A/S nu udfører arbejdet på SEB Bank gennem 2 ansatte i Brdr. Jakobsen A/S og derudover gennem 2 personer der arbejder som underentreprenører for TV Byens Entreprise ApS. TV Byens Entreprise ApS’ selskabshistorik fører tilbage til Mia Bülow, Henrik Hansen og Henning Knudsen, der alle har været – eller er, involveret i Torben Jakobsens entreprisekæder.
På en såkaldt ”48- timers” møde i Dansk Byggeri ændrer Torben Jakobsen sin forklaring og siger nu, at alle 4 ungarske statsborgere på SEB Bank er ansat af selskabet Brdr. Jakobsen A/S.
På samme møde bekræfter Torben Jakobsen at han fortsat anvender AMD Byg ApS som underentreprenør, selvom Torben Jakobsen og Dansk Byggeri tidligere er blevet foreholdt af fagforeningen, at dette firma er blokeret grundet manglende overenskomst og manglende betalinger.
Ny sag om manglende pension
I en ny sag om manglende pensionsbetalinger må Brdr. Jakobsen efterbetale 140.000 for manglende betalinger til 7 ungarske statsborgere.
Hvilken vej vil Pihl og Dansk Byggeri?
Det er åbenlyst for alle, at Pihl og Dansk Byggeri – ved deres fortsatte samarbejde med Brdr. Jakobsen A/S – understøtter et firma, der gentagne gange har misinformeret overenskomstparterne og som gentagne gange ikke følger spillereglerne på det danske arbejdsmarked.
Pihl under støtter Brdr. Jakobsen ved fortsat at føde virksomheden med entrepriser. Og Dansk Byggeri gør dette muligt ved at legitimere virksomheden gennem dens fortsatte medlemskab af Dansk Byggeri.
Dette er ikke nogen god situation for malerfaget. Det er heller ikke nogen god situation for den danske overenskomstmodel i al almindelighed.
Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112