Malerbilen har været en tur i indre by og endnu et 48-timersmøde er der blevet indkaldt til. Endnu gang er det et firma fra Danske Malermestre der brug en underentreprenør uden overenskomst. For at det ikke skal være løgn er firmaet registeret som Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.

Det er sendt overenskomst krav mod Pizzeriaet i dag.

48-timersmødet skal bruges til at få klarlagt Malerfirmaets relationer til Pizzariet og løn og arbejdsforhold for de udenlandske arbejdere.

DERFOR har vi forslået følgende til OK2020

Bilag 25 – Brug af underentreprenører

Hvor et medlem af Danske Malermestre/Dansk Byggeri, eller en overenskomstdækket uorganiseret virksomhed, indgår underentrepriseaftale, skal virksomheden sikre sig at underentreprenørens arbejde er dækket af en af Malerforbundets anerkendte overenskomster, enten ved medlemskab af en arbejdsgiverorganisation eller ved tiltrædelsesoverenskomst.

Malerforbundets lokalafdelinger står til rådighed i forhold til at fastslå hvorvidt underentreprenøren er omfattet af en tiltrædelsesoverenskomst.

Undlader virksomheden at sikre sig, at underentreprenørens arbejde er overenskomstdækket, hæfter virksomheden for evt. underbetaling af underentreprenørens ansatte iht. overenskomstens bestemmelser og satser.

Bestemmelsen træder i kraft for alle underentrepriseaftaler indgået efter den 1. januar 2021.

Forslag vedtaget på Malernes Fagforenings EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 20/6-2019