Fogedretten i Prudnik, Polen udsætter nu den polsk maler  Jerzy Kisiel og hans familie fra deres hus og hjem.
Jerzy Kisiel fik d. 2. maj 2007 ved fagretlig behandling i Danmark tilkendt 87.945 dkr. i manglende løn. Beløbet blev efterfølgende betalt af den polske arbejdsgiver Gal-Met.
Gal-Met fik imidlertid d. 19. oktober 2007 en byret i Polen til at omgøre den danske fagretlige afgørelse og retten dømte Jerzy Kisiel til at tilbagebetale pengene. Dette var og er han ikke i stand til.

Sagen er nu aktuel, idet Gal-Met har fået fogedretten i Polen til at eksekvere byretsdommen ved udlæg i Kisiel´s hus.
Malernes fagforening – der i 2007 førte sagen for Jerzy Kisiel – søger nu via polsk advokat at hjælpe ham og hans familie.
”Men udsigterne til, at vi ad den vej kan forhindre, at Jerzy Kisiel og hans familie bliver sat fra hus og hjem er ikke gode”, siger fagforeningen.
Fagforeningen har derfor bedt om hjælp i det danske Udenrigsministerium. I et brev til Udenrigsminister Lene Espersen anmoder fagforeningen ministeren om at udvirke, at Danmarks ambassade i Warszawa hurtigst muligt bistår i sagen.
”Udenrigsministeriet bør efter vores opfattelse gribe ind til fordel for Jerzy Kisiel for at forhindre, at manden og hans familie jages fra hus og hjem. Men også for at fastslå overfor Polen, at Danmark ikke vil acceptere, at en dansk fagretslig afgørelse, omgøres af en polsk byret og eksekveres af polsk fogedret”, skriver fagforeningen.

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou