Trods valgløfter om det modsatte indeholder den aftale, som regeringen har indgået med S og DF om dagpengene ikke en holdbar løsning for de ledige hverken nu eller i længden.

Jeg frygter, at det vil betyde, at mange medlemmer vil ende med at fravælge a-kasserne, fordi dækningsgraden i tilfælde af arbejdsløshed bliver dårligere, siger byggefagsformand Per Olsen.

300 mio. kroner er mange penge, især sidst på måneden, også for en arbejdsløs, siger formand for Byggefagenes Samvirke, Per Olsen, i en kommentar til den politiske aftale, som regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har indgået om dagpengene. Men som en løsning på et vingeskud dagpengesystem, forslår det som en skrædder i helvede.

Han undrer sig derfor stærkt over, at politikerne kun tilfører a-kassesystemet 300 mio. kroner, og at man er gået med til, at det er de ledige og de enlige nyuddannede, som selv skal betale med karensdage og nedsatte ydelser:

Ikke nok

– Det er slet ikke nok, og det virker helt ude af proportioner, at man ikke kan finde midlerne til en løsning på dette område, når man uden problemer finder 1 mia. kroner til en BoligJob-ordning, som oven i købet ikke er særlig ønsket.

Derfor er Per Olsen meget utilfreds med aftalen. Han påpeger, at selv om forliget forsøges solgt ’politisk’ med henvisning til, at det er en lille forbedring, så indeholder det ikke en løsning på det væsentlige spørgsmål, nemlig udfaldet fra dagpengesystemet:

– I byggefagene fastholder vi, at forliget ikke løser problemet med det fortsatte udfald. På det område udestår der stadig at sikre et stabilt og holdbart dagpengesystem.

Udhuling af solidarisk system

– Men – og det er nok så vigtigt – så løser denne aftale heller ikke det problem, der er på længere sigt, nemlig at der skabes et stadig større gab mellem løn og dagpenge.

– Jeg frygter, at det vil betyde, at mange medlemmer vil ende med at fravælge a-kasserne, fordi dækningsgraden i tilfælde af arbejdsløshed bliver dårligere. De, der kan betale det, vil sikre sig med private forsikringsordninger, mens dem, der ikke kan, vil være henvist til de forringede a-kassevilkår. Sådan en udhuling vil skade en solidarisk løsning.

Trussel mod medlemskab

Hos både Malernes Fagforening og hos blik- og rørarbejderne er begejstringen til at overskue. Malerformanden Susanne Rasmussen og blikkenslagerformand Bjarne G. Petersen påpeger, at for de unge, der ryger ned på 71,5 procent af dagpengene som nyuddannede, vil det svare til, at de vender tilbage til lønnen, som den var, da de var 3. års-lærlinge.

– Og hvis de er forsørgere, svarer det til, at de bibeholder deres lærlingeløn, som den var på 4. år. Det er jeg ikke sikker på vil fremme forståelsen for at være medlem af en fagforening og A-kasse fremover, siger Susanne Rasmussen. (mbp)

Læs pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeren – klik her

Kilde: Byggefagenes Samvirke København