Rundvisning i Mjølnerparken

Torsdag den 12. marts kl. 10.00 Det koster 50,- kr. for medlemmer af seniorklubben og 50 kr. for evt ledsager. Der bliver serveret to stykker smørrebrød og en øl/vand. Det samlede beløb skal indbetales på Reg.nr 5322 konto nr. 0375024. Tilmelding er ikke gældende før indbetalingen af modtaget. Indbetalingen skal mærkes med medlemmets CPR-nummer.