Skatteforliget giver en mærkbar forbedring i malernes disponible indkomst. Det viser er opgørelse fra Malernes fagforening Storkøbenhavn og beregninger fra LO/Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Medlemmerne af Byggefagenes A- kasse – som malerne tilhører – har en gennemsnitlig gevinst af skattelettelserne på 4.600kr. Fraregnes tabet ved den lavere stigningstakt på dagpengesatsen, samt tabet ved afgiftsforhøjelserne, er den vægtede gevinst på 2.300 kr.

3 ud af 4 malere (72 %) er ikke berørt af arbejdsløshed i 2012 frem til nu (uge 25). I hele 2011 var det 63 % af medlemmerne, der ikke var berørt af ledighed.

”Konklusionen er, at skatteforliget giver en mærkbar forbedring i malernes disponible indkomst og det er naturligvis positivt”, siger Malernes fagforening.

”Staten og vi fra arbejdsmarkedets parter har nu en opgave i at sætte ekstra fokus på social dumping og på de svage grupper: de der er ledige i længere tid, bistandsmodtagerne og de unge som mangler praktikpladser. Det gør vi bl.a. ved en praktikpladskampagne, som skydes i gang straks efter sommerferien”, siger fagforeningen.

Du kan læse mere om skatteforligets enkelte elementer i bilaget ” Fordelingseffekt fordelt på A- kasser”.

Fordelingseffekt af skattereform på A- kasser v/ AE

Kilder:              Byggefagenes A- kasse, Allan Larsen 40898111
LO/Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Jonas Juul 30291107
Malernes fagforening Storkøbenhavn, Bo Rosschou 40898112