Dansk lov er ikke til hinder for kædeansvar omkring løn- og arbejdsforhold

Østre Landsret har netop afgjort, at en Hovedentreprenør er ansvarlig for arbejdsulykke hos ansat hos underentreprenør. På denne baggrund er en skadelidt malersvend tilkendt 306.000 kr. i erstatning.

Advokatfirmaet Bjørst, som har ført sagen for Malernes fagforening, vurderer at dommen viser, at det overordnede ansvar for sikkerheden på en byggeplads påhviler hovedentreprenøren.
Såfremt en hovedentreprenør ikke kan føre bevis for hvem der har udført de sikkerhedsmæssige uforsvarlige forhold, påhviler ansvaret for det sikkerhedsmæssige uforsvarlige forhold hovedentreprenøren.
Yderligere oplysninger:
Keld Wulff, 35314000

Advokat David Østervig Lindgaard,dl@advokatkontoret.dk

Sagsresumé:
Ved dom af den 13. august 2010 omgjorde Østre Landsret dom fra Byretten i Glostrup, hvor hovedentreprenør var blevet frifundet for arbejdsulykke ansat hos underentreprenør havde været ude for.
none