DSJ Gruppen aflønner de 4 tjekkiske malere på Lyskær 3 i Herlev med 115 kr. i timen. Det er 80 øre mere end fagets mindsteløn, men betydeligt mindre, end DSJ Gruppen tidligere har hævdet, at tjekkerne blev aflønnet med. Det er også betydeligt mindre, end danske malersvendes løn.

De tjekkiske arbejdere skal ud af mindstelønnen selv betale for kost og logi, mens de arbejder for DSJ Gruppen i Danmark.

”DSJ Gruppen har dikteret tjekkerne en løn, der er mellem 50 kr. og 107 kr. mindre pr. time, end den gennemsnitlige timefortjeneste for danske malersvende”, konstaterer Malernes fagforening.

Fagforeningens seneste lønstatistik viser, at den gennemsnitlige timeløn for malersvende er kr. 165,-, mens den gennemsnitlige akkordfortjeneste er kr. 222,-.

Da tjekkerne arbejdede på Bella Sky hævdede DSJ Gruppen, at timefortjenesten var 170 – 180 kr. pr. time.

DSJ Gruppen har ikke ønsket at give en forklaring på, hvorfor de tjekkiske malere – nu hvor de er kommet ind under dansk overenskomst – skulle være meget mindre værd end danske malersvende.

”Den fortjeneste, som DSJ Gruppen hævder tjekkerne havde som falske selvstændige, har intet med virkeligheden at gøre. Påstanden om 170 – 180 kr. i timen var spil for galleriet”, konstaterer Malernes fagforening.

”DSJ Gruppens brug af tjekkiske malere handler om at minimere virksomhedens lønudgift i forhold til konkurrerende virksomheder. Dette gælder, uanset om DSJ anvender tjekkerne som ansatte eller via det konfliktramte tjekkiske firma. DSJ Gruppen lægger ikke skjul på, at det handler om at udnytte arbejdskraftens frie bevægelighed i EU til at presse de danske lønninger”, siger Malernes fagforening.
Se: http://www.dsj.dk/node/2385

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112

none

Konflikten på Bella Sky er løst. 4 tjekkiske malere er fra torsdag morgen omfattet af dansk overenskomst, idet der nu er indgået ansættelsesaftaler med et dansk overenskomstdækket malerfirma.

Derved undgås det stop for byggeriet, der truede hotellets færdiggørelse og dermed dets åbning efter planen.
Malernes fagforening udtrykker tilfredshed med, at sagen nu er løst ved, at de tjekkiske malere fremover vil være omfattet af den samme overenskomst, som danske malersvende er omfattet af.
Fra Tv2 Lorry d.16/2 kl.19.30

httpv://www.youtube.com/watch?v=pwnfixPBKvA

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou

 

none

Malernes fagforening har iværksat blokade mod det tjekkiske malerfirma, der har folk på BELLA SKY. Det tjekkiske firma vil ikke indgå overenskomst med fagforeningen. Vi har derfor iværksat den overenskomstmæssige blokade.

Torsdag morgen informerer fagforeningen alle arbejdere på pladsen om konflikten.

3F, Blik og Rør, Dansk El-Forbund og Dansk Metal afsender på fredag koordineret sympatikonfliktvarsel til støtte for malernes krav om overenskomst.
Når denne sympatikonflikt træder i kraft, så stoppes arbejde på BELLA SKY.
Formålet med aktionen er at sikre lige vilkår for bygningsarbejderne. Byggearbejderne fra Østeuropa skal arbejde på samme vilkår som danske arbejdere. Det vil sige på en dansk overenskomst.
Lydfil fra Kbh. Radio 11/2:
[audio:bellasky.mp3]

Løbeseddel:
BLOKADE (docx)
Yderligere oplysninger: Bo Rosschou
none

Byggearbejdet på Comwell´s spektakulær skyskraber Bella Sky stoppes nu af en overenskomstmæssig blokade og sympatikonflikt.
”Hotellet på Amager tæller ned til en forventet åbning om 93 dage, men det kan bygherren godt skyde en hvid pind efter”, siger Malernes fagforening, der nu har iværksat blokade mod et tjekkisk malerfirma, der har folk på arbejdspladsen.
Det tjekkiske firma vil ikke indgå overenskomst med fagforeningen, som derfor har iværksat den overenskomstmæssige blokade.
Malerforbundet har i dag anmodet de øvrige byggeforbund om at iværksætte sympatikonflikt til støtte for malernes krav om overenskomst.
”Når denne sympatikonflikt træder i kraft, så lukkes pladsen og hotelbyggeriet stopper”, oplyser Malernes fagforening.
”Vores formål med denne aktion er at sikre lige vilkår for bygningsarbejderne. Byggearbejdere fra Østeuropa er velkomne i Danmark, de skal bare arbejde på samme vilkår som danske arbejdere. Det vil sige på en dansk overenskomst”, siger fagforeningen.

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou

 

none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk