Tillidsfolk og aktivister fra Malernes fagforening gennemførte onsdag formiddag besøg på 94 arbejdspladser i København. Formålet var, at “tage temperaturen” på byggepladserne og få en dialog med svendene.
“København er fortsat præget af en betydelig afmatning i byggeriet. Alligevel mødte vi megen optimisme og tro på, at byggeriet står foran et opsving”, siger fagforeningen.
Ud over de mange danske svende, mødte fagforeningens tillidsfolk og aktivister 93 udenlandske bygningsarbejdere på de besøgte arbejdspladser.
“Det svarer meget godt til vores forventning og bekræfter vores viden om, at en stor del af bygge- og vedligeholdelsesopgaverne i København udføres af udenlandske statsborgere”, siger fagforeningen.
Udlændingene følger typisk ikke de danske overenskomster.
”Der er tale om social dumping og unfair konkurrence”, konstaterer fagforeningen.
”Vi følger nu op på de enkelte pladsbesøg med overenskomstkrav til de berørte firmaer og orientering til SKAT og Arbejdstilsynet med en opfordring til opfølgning på grundlag af lovgivningen på området.”
75 tillidsfolk og aktivister fra fagforeningen deltog i aktionen.

none
Hvis flere af jer går til fagforeningen bliver alle sendt hjem uden løn!
Det er truslen, der blev afleveret på et møde for 43 polske bygningsarbejdere. Mødet blev afholdt dagen efter at 4 polske arbejdere – efter at de have bedt fagforeningen om hjælp – havde fået 100.000,- kr. i manglende løn.
Truslen mod arbejderne fremgår af en lydoptagelse som Malernes fagforening er i besiddelse af.
”Lydoptagelse afdækker et råt miljø. Og vi har formentlig kun hørt og set toppen af isbjerget”, siger fagforeningen i en kommentar.
Truslen bliver leveret af Jim Merulla Jørgensen, der er det centrale bindeled mellem Fitness World og de polske arbejdere. Jim Merulla Jørgensen er selv en del af Fitness World koncernen.
Yderligere oplysninger: Bo Rosschou
none
Højesteret har afgjort, at Malernes fagforenings konkursbegæring mod medindehaveren af firmaer, der blev brugt til at rekruttere og beskæftige polske arbejdere til arbejde i Danmark, var uberettiget.
Sagen har sit udgangspunkt i 2005 og vedrørte et polsk registreret firma, ODS, og et dansk registreret firma, Trio Huse. Begge selskaber var ejet af den samme danske personkreds, som rekrutterede et stort antal polske bygningsarbejdere til at udføre bygningsarbejde i Danmark. Dette gjorde de bl.a. ved på papiret at udlåne polske arbejdere fra ODS til Trio Huse. Derved mente de at kunne omgå den danske udlændingelovs krav om arbejds- og opholdstilladelser til de polske arbejdere. Ved påstået udstationering kunne de således undgå at betale danske lønninger og derved opnå en kæmpe fortjeneste på at udnytte billig polsk arbejdskraft.
none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk