Mandag eftermiddag var der fællesmøde i Dansk Arbejdsgiverforening om DSJ konflikten.
Arbejdsgiversiden afviste på mødet uden nogen nærmere begrundelse at der var gjort noget forkert.
Læs referatet fra mødet her: DA040711
 

 

 Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112

none