Der er til morgen underskrevet overenskomst mellem Malernes fagforening Storkøbenhavn og selskaberne KIO Holding ApS, DAVAI A/S, DAVAI Denmark ApS, det enkeltmands ejede DAVAI og med det litauisk registrerede UAB DAVAI.
Dermed er alle de litauiske arbejdere, som er beskæftiget gennem Kim Brüld Olesens selskaber – også det udenlandsk registrerede -, omfattet af dansk overenskomst. Timelønnen er aftalt til kr. 181,- og dertil skal der betales pension, ferie- og s/h efter danske regler, ligesom der skal afregnes løn skat i Danmark.
”Vi tror denne sag medvirker til, at DONG og andre bygherrer bliver mere opmærksomme på at kontrollere, at alle deres entreprenører er omfattet af dansk overenskomst. Og at der sanktioneres overfor hovedentreprenør, hvis dette ikke efterleves”, siger fagforeningen.

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou

 

none
(Foto: Formand i DONG Fritz H. Schur)
Sympatikonflikt fra i dag til morgen
Malernes fagforening afslører, at DONG har været involveret i underbetaling af litauiske arbejdere, der udfører overfladebehandling af virksomhedens anlæg i Gulfhavnen, Stigsnæs.
Da Malernes fagforening rettede søgelys på sagen overfor DONG, blev de pågældende litauiske arbejdere ansat af næste led i entreprenørkæden.
” DONG sikrer sig ikke imod, at de virksomheder man bruger, frigør sig fra ”den danske model” gennem underentrepriseaftaler med tvivlsomme foretagender”, mener Malernes fagforening Storkøbenhavn.
”Vi har en forventning om, at DONG – som jo er kontrolleret af den danske stat – stiller krav om, og rent faktisk også håndhæver, at deres leverandører skal følge den danske model. Det sker bare ikke og det er dybt utilfredsstillende”, fortsætter fagforeningen.
none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk