DSJ Gruppen aflønner de 4 tjekkiske malere på Lyskær 3 i Herlev med 115 kr. i timen. Det er 80 øre mere end fagets mindsteløn, men betydeligt mindre, end DSJ Gruppen tidligere har hævdet, at tjekkerne blev aflønnet med. Det er også betydeligt mindre, end danske malersvendes løn.

De tjekkiske arbejdere skal ud af mindstelønnen selv betale for kost og logi, mens de arbejder for DSJ Gruppen i Danmark.

”DSJ Gruppen har dikteret tjekkerne en løn, der er mellem 50 kr. og 107 kr. mindre pr. time, end den gennemsnitlige timefortjeneste for danske malersvende”, konstaterer Malernes fagforening.

Fagforeningens seneste lønstatistik viser, at den gennemsnitlige timeløn for malersvende er kr. 165,-, mens den gennemsnitlige akkordfortjeneste er kr. 222,-.

Da tjekkerne arbejdede på Bella Sky hævdede DSJ Gruppen, at timefortjenesten var 170 – 180 kr. pr. time.

DSJ Gruppen har ikke ønsket at give en forklaring på, hvorfor de tjekkiske malere – nu hvor de er kommet ind under dansk overenskomst – skulle være meget mindre værd end danske malersvende.

”Den fortjeneste, som DSJ Gruppen hævder tjekkerne havde som falske selvstændige, har intet med virkeligheden at gøre. Påstanden om 170 – 180 kr. i timen var spil for galleriet”, konstaterer Malernes fagforening.

”DSJ Gruppens brug af tjekkiske malere handler om at minimere virksomhedens lønudgift i forhold til konkurrerende virksomheder. Dette gælder, uanset om DSJ anvender tjekkerne som ansatte eller via det konfliktramte tjekkiske firma. DSJ Gruppen lægger ikke skjul på, at det handler om at udnytte arbejdskraftens frie bevægelighed i EU til at presse de danske lønninger”, siger Malernes fagforening.
Se: http://www.dsj.dk/node/2385

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112

none