DSJ Gruppen aflønner de 4 tjekkiske malere på Lyskær 3 i Herlev med 115 kr. i timen. Det er 80 øre mere end fagets mindsteløn, men betydeligt mindre, end DSJ Gruppen tidligere har hævdet, at tjekkerne blev aflønnet med. Det er også betydeligt mindre, end danske malersvendes løn.

De tjekkiske arbejdere skal ud af mindstelønnen selv betale for kost og logi, mens de arbejder for DSJ Gruppen i Danmark.

”DSJ Gruppen har dikteret tjekkerne en løn, der er mellem 50 kr. og 107 kr. mindre pr. time, end den gennemsnitlige timefortjeneste for danske malersvende”, konstaterer Malernes fagforening.

Fagforeningens seneste lønstatistik viser, at den gennemsnitlige timeløn for malersvende er kr. 165,-, mens den gennemsnitlige akkordfortjeneste er kr. 222,-.

Da tjekkerne arbejdede på Bella Sky hævdede DSJ Gruppen, at timefortjenesten var 170 – 180 kr. pr. time.

DSJ Gruppen har ikke ønsket at give en forklaring på, hvorfor de tjekkiske malere – nu hvor de er kommet ind under dansk overenskomst – skulle være meget mindre værd end danske malersvende.

”Den fortjeneste, som DSJ Gruppen hævder tjekkerne havde som falske selvstændige, har intet med virkeligheden at gøre. Påstanden om 170 – 180 kr. i timen var spil for galleriet”, konstaterer Malernes fagforening.

”DSJ Gruppens brug af tjekkiske malere handler om at minimere virksomhedens lønudgift i forhold til konkurrerende virksomheder. Dette gælder, uanset om DSJ anvender tjekkerne som ansatte eller via det konfliktramte tjekkiske firma. DSJ Gruppen lægger ikke skjul på, at det handler om at udnytte arbejdskraftens frie bevægelighed i EU til at presse de danske lønninger”, siger Malernes fagforening.
Se: http://www.dsj.dk/node/2385

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112

none

DSJ Malergruppen har fra i dag ophævet deres kontrakt med det konfliktramte tjekkiske firma. Det har Danske Malermestre netop meddelt. En sympatikonflikt kunne have lukket BOKAs byggeri i Herlev fra i morgen torsdag.
”Det er tilfredsstillende, at fagbevægelsen endnu engang har vist sig stærk nok til at beskytte vores overenskomst system”, siger Malernes fagforening.
På en demonstration ved arbejdspladsen Lyskær 3 i Herlev i morgen tidlig kl. 6:30 vil fagforeningen give en orientering om det videre forløb.
Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112

none

download løbeseddel

download entreprisekæden

LO forbundenes sympatikonflikt til støtte for Malernes fagforenings ønske om overenskomst med DSJ Malergruppens tjekkiske underentreprenør træder i kraft torsdag d. 30. juni. Derfor er der blokade og demonstration torsdag kl. 6:30 ved Lyskær 3 i Herlev.

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112

none

Beredskabschefen i Herlev Kommune har grebet ind overfor den camp, som DSJ Malergruppens tjekkiske malere og andre håndværkere er indkvarteret i på byggepladsen. De 11 skurvogne/campingvogne er opstillet uden tilladelse.
DSJ Malergruppen indrømmede allerede d. 9. juni overfor fagforeningen, at nogle af tjekkerne bor på pladsen i beboelsesvogne.
Fagretlige afgørelser i malerfaget har understreget, at indkvartering på pladsen i beboelsesvogne ikke lever op til fagets bestemmelser om vikårerne for maleres overnatning ved udearbejde. Det søger DSJ Malergruppen at frigøre sig fra, ved at anvende konfliktramt tjekkisk underentreprenør.
Byggefagenes sikkerhedspatrulje har efter besøg på pladsen bedt Arbejdstilsynet om at gribe ind overfor generelle sikkerhedsproblemer på arbejdspladsen.
”DSJ Malergruppe A/S fremhæver selv, at de er miljøcertificeret. Men hvad kan medarbejdere og kunder bruge det til, når DSJ søger at frigøre sig fra både overenskomst og sikkerheds- og miljøregler, ved at bruge en udenlandsk konfliktramt underentreprenør” mener Malernes fagforening.
Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112 / Gert Hansen, 40898113

none

Den entreprisekæde, som DSJ Malergruppe A/S anvender på byggeriet i Herlev er identisk med den entreprisekæde, som Malernes fagforening fik stoppe på Bella Sky. Dog er der en mindre ændring, idet DSJ- firmaet Sander & Dam A/S denne gang er udskiftet med DSJ- firmaet Kofoeds Malerservice A/S. Entreprisemaleren A/S er DSJ Malergruppens rekrutteringsfirma i forhold til de tjekkiske malere. Det er således direktøren for Entreprisemaleren de tjekkiske malere refererer til som kontaktperson og arbejdsleder. Næste led i den formelle entreprisekæde, Profi Color, Tjekkiet, er blokeret af Malernes fagforening, idet virksomheden ikke ønsker at tegne dansk overenskomst.
”DSJ Gruppens brug af et konfliktramt firma som underentreprenør er en organisationsfjendtlig handling, som bør medføre en kraftig bod i Arbejdsretten” mener Malernes fagforening.
Malerforbundet har via LO indbragt sagen til fællesmøde i Dansk Arbejdsgiverforening. Dette møde finder sted mandag d. 4. juli.
Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112

none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk