Finans loven er blevet forhandlet på plads, Og det er en RØD aftale der er nået enighed om.

Regeringen har sammen med SF og Enhedslisten nået til enighed.

For vores synspunkt og hvor det er noget der batter er det jo særligt, at vi nu igen har fået fradraget tilbage, så at man kan trække sit faglige kontingent fra på 6000 kroner om året på skatte billetten. Det vil sige at vi rigtige fagforeninger også nu kan blive trukket fra og ikke kun de gules forsikringer.

Og så er der lavet en aftale om at der skal bygges flere almene byggerier og at man fremover øremærker 25 % af ny udlagte bygge grunde. Og det håber vi vil være med til at løfte beskæftigelsen :-). I København skulle det alene dreje sig om ca 6600 almenboliger.

Så har man også ved denne Finans lov sørget for at man skærper indsatsen omkring social dumpning.

Man har afsat 120 millioner til at styrke indsatsen det gør at skat og politi – arbejdstilsynet, kan tage stikprøve kontrol på det nye id korte (sikkerhedskort) hvor der skal kunne dokumenteres at udstationeret lønarbejder er socialt forsikret i det hjem land de kommer fra. Arbejdstilsynet får mulighed for at oplyse bygherre om evt. påbud som de giver til underentreprenører.

Og så er der også en anden rigtig god ting i denne omgang som vi byder meget velkommen, det er godt nok på forsøgs basis i 2015. Så vil man nu hvis en arbejder kommer til skade og kommer på skadestuen, skulle anmelde det fra skadestuen, det er noget vi tror, vil hjælpe med at tydelig gøre hvordan arbejdsmiljøet er ude på arbejdspladserne og nok i særlig grad dem der er beskæftiget af udenlandsk arbejdskraft.

Der hvor vi har som en fagforening i København i samarbejde med Byggefagenes samvirke jo i flere år har mødtes hver mandag morgen og gemmen gået alle nye RUT registreringer og taget på plads besøg, er vi meget glade for at det det bliver skærpet i 2015 med bøde forlag hvis man som firma glemmer, anmelder pligten til RUT registeret.

Susanne Rasmussen

Mere info hos Finansministeriet

none