Skifteretten i Roskilde afsagde mandag konkursdekret mod Fitness Worlds polske byggefirma Jack Building Service. Virksomheden har ikke betalt skat og feriepenge. De skylder desuden Malernes fagforening 50.000 kr. i bod for at have fremsat trusler mod de polske bygningsarbejdere, der henvendte sig til fagforeningen.

Arbejdsretten behandler i øjeblikket et krav mod Fitness World på 1.4 mil. kr. i manglende løn til 45 polske arbejdere, der via Jack Building Service har arbejdet for Fitness World.
Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112

none

 

Jim Merulla Jørgensen, der er aktionær i Fitness World og som udfører byggeopgaver for Fitness World, skal betale 50.000 kr. i bod for trusler mod polske bygningsarbejdere.
Det har Dansk Byggeri og Malernes fagforening netop afgjort i en sag, som fagforeningen har rejst om trusler mod Fitness Worlds polske bygningsarbejdere.
Jim Merulla Jørgensen har bl.a. fremsat trusler mod de polske arbejdere på et møde hvor arbejderne fik besked på, at hvis de gik til fagforeningen, så ville alle blive sendt hjem til Polen uden løn. Mødet blev optaget i hemmelighed af én af de polske arbejdere, der senere afleverede lydoptagelsen til fagforeningen.
Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112

none

 

Arbejd mere uden løn. Så får i lov til at rejse hjem og besøge familien i Polen.

Det er budskabet til de 43 polske bygningsarbejdere, som arbejder for Fitness Worlds entreprenør.  Ved at holde det reelle timetal ude af det officielle timeregnskab, kan det fremgå af lønsedlerne, som fremvises for bl.a. fagforeningen og Skat, at lønnen er kr. 115,- pr. time. Og at man så opfylder overenskomstens lønsats.
”Vi ved godt, at det reelle timetal er meget højere end det, der fremgår af de officielle lønsedler. Lydoptagelsen fortæller os nu, hvordan lønsvindlen kan foregå”, siger Malernes fagforening.
Lydoptagelsen, som Malernes fagforening er i besiddelse af, er fra et møde alle de polske bygningsarbejdere blev indkaldt til af Jim Merulla Jørgensen, efter at 4 polske bygningsarbejdere var gået til fagforeningen, fordi de ikke havde fået løn. Jim Merulla Jørgensen er det centrale bindeled mellem Fitness World og de polske bygningsarbejdere.
Løftet om at måtte rejse hjem og besøge familien blev i øvrigt ikke opfyldt. Da de polske arbejdere gjorde klar til at rejse hjem på juleferie fik de at vide, at Fitness World- byggerierne skulle være færdige, så de kunne ikke rejste hjem. Dem som rejste alligevel, blev fyret.

 

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou

 

none

15 polske bygningsarbejdere blev installeret på loftetage i fabriksejendom og betalte 2.000 kr. i husleje pr. mand om måneden.
De har arbejdet på Fitness Worlds byggerier gennem selskaberne JMJ Byggeservice ApS og Jack Building Service ApS.
4 af de polske arbejdere blev sendt hjem til Polen med en timeløn på 5 kr.
Malernes fagforening mener, at Fitness World har et ansvar for de polske bygningsarbejderes arbejds- og levevilkår.
Det mener Fitness World ikke de har.
Derfor er der aktion torsdag kl. 15.30 ved 3 af Fitness Worlds træningscentre i København, hvor Malernes fagforening gør opmærksom på forholdene.

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou

 

none

Fitness World afviser overfor Malernes fagforening at stå bag trusler om vold mod de polske arbejdere, som udfører bygningsarbejde for Fitness World. Sagen har været beskrevet i flere medier. Bl.a. af en polsk arbejder og af Bo Rosschou, formand for Malernes fagforening.

Fitness World afviser endvidere, at de gennem en fupkonstruktion står bag ansættelsen af de polske håndværkere, ligesom de finder, at Bo Rosschous udtalelse om, at Fitness World er ”plumrådden”, er æreskrænkende.

”Jeg vil gerne berigtige min udtalelse om, at Fitness World er plumrådden. Jeg mener, at de vilkår som de polske arbejdere arbejder under, er stærkt kritisable”, siger Bo Rosschou.

En del af de 43 polske bygningsarbejdere som oprindeligt udførte arbejde for Fitness World er fortsat i Danmark – bl.a. arbejder de på færdiggørelse af ombygningen på Fitness Worlds nye center i Måløv, som skal stå færdigt 7. februar.

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou

 

none

Kilde: Avisen.dk

Polske håndværkere ansat af fitnessgiganten Fitness Worlds underleverandører brokkede sig over manglende løn. Siden modtog de trusler og tæsk.

Tirsdag den 11. januar 2011, 22:45

Skrækslagne polske håndværkere, ansat af Fitness Worlds underleverandører, fortæller, at de bliver truet med tæsk og har måttet flygte til Polen. Nu har de søgt hjælp i Malernes Fagforening.

Fitness World har i løbet af 2010 benyttet sig af 43 polske bygningsarbejdere til håndværkerarbejde på nye centre og renovering af de gamle.

Fire af dem fortæller, at de blev tæsket i København og sendt hjem til Polen, mens andre ikke ville finde sig i de dårlige forhold. De valgte selv at tage tilbage til Polen, hvor de blev opsøgt og truet af mafialignende muskuløse mænd. Det fortæller både Malernes Fagforening og to polakker, der er blevet truet til Avisen.dk.

 

Klik her for at læse resten af indlægget…

none

none

LO´s sympatikonflikt mod Fitness World – der er etableret til støtte for Malernes fagforenings krav om dansk overenskomst – er til morgen håndhævet. 2 danske håndværkerfirmaer – et el- firma og et VVS- firma, har indstillet deres arbejde på pladserne i Valby, Værløse og Ringsted.

Stilladsklubben har netop udsendt en opfordring til, at alle melder sig ud af Fitness World. Det sker i protest mod, at Fitness World stadig ikke vil medvirke til, at arbejdet bliver overenskomstdækket.
I de kommende dage uddeles flyers ved Fitness World´ centre over hele landet, hvor kunderne opfordres til at støtte den danske model og støtte Malernes fagforenings aktion for lige vilkår.

Facebook

Yderligere oplysninger: Rasmus Gunnarson 40425196

 

none
Fitness World A/S bruger illegale underbetalte polske bygningsarbejdere. Det sker i forbindelse med, at fitness kæden søger en kraftig ekspansion på det danske marked.
I Valby, Værløse og Ringsted er der således byggerier i gang, hvor Fitness World A/S etablerer nye fitness centre. Det sker ved brug af illegal og underbetalt polsk arbejdskraft.
De polske arbejdere undviger og holde munden lukket med syv segl, når fagforeningen henvender sig til dem på arbejdspladserne. Og Fitness World A/S bortviser fagforeningsrepræsentanterne, når de finder ud af, at fagforeningen er på byggepladserne.
Per Lyngbak Nielsen, direktør i og medindehaver af Fitness World A/S siger til Malernes fagforening, at han ”er ligeglad med, om polakkerne er omfattet af dansk overenskomst”.
none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk