Susanne Rasmussen

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Rasmussen blev i går på fagforeningens ordinære generalforsamling valgt som ny formand for Malernes Fagforeningen Storkøbenhavn. Susanne har en baggrund som bl.a. klubformand for værkstedsklubben i E. Phil & Søn og hun har i de sidste tre år været næstformand i fagforeningen. Susanne afløser Bo Rosschou der siden 2008 har siddet på posten, men som nu har valgt at gå på efterløn.

Del Indlæg
none

Husk fagforeningens generalforsamling på onsdag d. 26.oktober kl. 15.30 !

none

Valg af fagforeningens bestyrelse foregår denne gang ved urafstemning. Alle medlemmer modtager stemmemateriale fra fagforeningens stemmeudvalg. Reglerne for afstemningen og afstemningsperioden vil fremgå af det materiale, som du får tilsendt.
Fagforeningens generalforsamling nyvalgte enstemmigt Susanne Rasmussen som foreningens nye næstformand (Susanne fungerer samtidig som kasserer) og Jimi Petersen som faglig sekretær med ansvar for organiseringsarbejdet og for sager med udenlandske arbejdere. Gert Hansen og Michelle Freese blev genvalgt som faglige sekretærer og Allan Larsen blev genvalgt som A- kasse leder.
4 ud af 5 bestyrelsessuppleanter blev nyvalgt:
Allan Tang som er arbejdsmiljørepræsentant og klubformand i Hoverby
Bent Nissen som er arbejdsmiljørepræsentant i Pihl & Søn
Finn Hansson som er arbejdsmiljørepræsentant i Malermestergruppen af 1983 ApS
Charmaine Mary Hansen som er klubformand i V.S. Larsen A/S.
Haris Klipo, kasserer SMB A/S, blev genvalgt.

none

Ordinær generalforsamling onsdag d. 23. marts 2011 kl. 16.00 i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent samt tilforordnede
2. Protokol
- bemærk at protokollen vil ligge til gennemsyn i fagforeningen fra onsdag d. 16. marts 2011
3. Beretning
4. Regnskab for 2010
5. Indkomne forslag
6. Valg af stemmetællingsudvalg og fanebærer
7. Valg af daglig ledelse og bestyrelse
8. Valg af bestyrelsessupleanter
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant samt statsautoriseret revisor
10. Eventuelt
none
Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk