Fitness World A/S bruger illegale underbetalte polske bygningsarbejdere. Det sker i forbindelse med, at fitness kæden søger en kraftig ekspansion på det danske marked.
I Valby, Værløse og Ringsted er der således byggerier i gang, hvor Fitness World A/S etablerer nye fitness centre. Det sker ved brug af illegal og underbetalt polsk arbejdskraft.
De polske arbejdere undviger og holde munden lukket med syv segl, når fagforeningen henvender sig til dem på arbejdspladserne. Og Fitness World A/S bortviser fagforeningsrepræsentanterne, når de finder ud af, at fagforeningen er på byggepladserne.
Per Lyngbak Nielsen, direktør i og medindehaver af Fitness World A/S siger til Malernes fagforening, at han ”er ligeglad med, om polakkerne er omfattet af dansk overenskomst”.
none