Det såkaldte sikkerhedskort    skal være implementeret indenfor et år.

Det såkaldte sikkerhedskort skal være implementeret indenfor et år.

Regeringen, SF og Enhedslisten har netop indgået en politisk aftale om at indføre obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet. Kortet skal implementeres inden for det næste år, og kommer til at indeholde oplysninger om navn, arbejdsgiver, socialsikring, obligatorisk arbejdsskadeforsikring og erhvervsforsikring. 

“Vi ser det som et stort skridt på vejen i forhold til bekæmpelsen af social dumping. Det bliver meget lettere at kontrollere om den enkelte på byggepladsen arbejder lovligt her i landet. Det bliver formentlig også lettere for os at finde ud af hvem den enkelte arbejder for, når vi møder udenlandsk arbejdskraft på pladsbesøg.”, udtaler fagforeningen.

 

none

Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark er enige om at indføre et Id-kort for hele branchen.

Kortet vil komme til at bestå af 4 dele:

– Ansættelseskontrakt
– Synliggørelse, styrkelse og gensidig anbefaling af det organiserede fag og den danske model
– Alle relevante arbejdsmiljøkurser vil blive registreret i kortet
– Uddannelse/efteruddannelse. Uddannelse samt fagrelevant kompetencegivende efteruddannelser vil blive registreret i kortet

Alle aktive skal på 1 dags arbejdsmiljøkursus, som også vil indeholde information om den danske arbejdsmarkedsmodel samt efteruddannelse.

Parterne er enige om, at kortet skal følge personen i dennes aktive karriere.

Fremadrettet vil kursusdagen blive lagt ind i elevuddannelsen.

Parterne forventer, at kortet er klart til at blive implementeret ved forårets overenskomstforhandlinger.

For yderligere information kontakt venligst:

– Forbundsformand Jørn Erik Nielsen (Malerforbundet) – tlf. 40 10 16 18
– Formand Per Vangekjær (Danske Malermestre) – tlf. 20 94 07 90

none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk