foto: Ole Draborg, Danske Malermestre

Danske Malermestres medlemmer er bekymrede for at miste arbejde på grund af unfair konkurrence fra øst.
– Billedet er stærkt bekymrende. Hvor det i starten var ganske få malervirksomheder, der frygtede at miste arbejde til malere fra østlandene, er det i dag mere end halvdelen. Og 59 % af medlemmerne forventer endda, at problemet vil vokse i de kommende år, siger Danske Malermestres direktør Ole Draborg.

Desværre kan Danske Malermestre konstatere, at de danske myndigheder ikke ligefrem er på tæerne for at få kontrol med, om de udenlandske virksomheder følger de danske love og regler, og bl.a. betaler moms og skatter i Danmark.

 

De udenlandske virksomheder kommer med nogle normer, der er helt anderledes end de danske, og det betyder desværre, at der skal mere offentlig kontrol til.

Situationen kalder helt klart på politiske initiativer. Problemet bliver bare større og større, og det er ikke kun malerfaget men hele byggeriet, der er påvirket heraf. Hvis ikke der skal vendes op og ned på den byggebranche, som vi er så stolte af i Danmark, så er det ved at være sidste udkald.

Blandt de politiske initiativer peger Danske Malermestre på bygherreansvar der betyder, at bygherre hæfter for underentreprenørers manglende skatte- og momsbetalinger.

DM: 32630370

 

none