Lene Espersens brug af polsk arbejdskraft på ombygningen af sin ejendom i Dragør understøtter unfair konkurrence i byggeriet, mener Malernes fagforening.
Det polske firma Dubiel Construction har arbejdet 6 år i Danmark uden overenskomst. Ved at opretholde sin registrering som udenlandsk virksomhed forventes virksomheden at betale indkomstskat i Polen. Ingen kontrollerer dog, om dette faktisk sker.
Konstruktionen åbner mulighed for massiv dumping i forhold til danske løn- og arbejdsvilkår, siger fagforeningen.
Lene Espersens firma konstruktion er dermed en alvorlig trussel mod hendes egne kærnevælgere, som jo typisk er de mindre håndværksmestre. En dansk håndværksmester har ikke mulighed for at konkurrere med en udenlandsk virksomhed, der ikke er omfattet af samme beskatning og overenskomst, som han selv er.
Malernes fagforening har i dag orienteret Arbejdstilsynet og SKAT om forholdet, bl.a. med henblik på en afklaring af, om indehaveren af Dubiel Construction er reelt selvstændig. Ved besøg på arbejdsstedet kunne fagforeningen konstatere, at der ikke kunne forevises en entreprisekontakt mellem hovedentreprenøren (Lene Espersens nabo) og det polske firma. Desuden oplyste hovedentreprenøren, at han stiller værktøj til rådighed for det polske firma hvilket er indikator for, at der ikke er tale om en reelt selvstændig virksomhed, men en falsk selvstændig, en såkaldt ”arme og ben” virksomhed.
Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112

none

Udenrigsminister Lene Espersen støtter den polske maler Jerzy Kisiel, der af Fogedretten i Prudnik, Polen søges sat ud af sit hus.

Jerzy Kisiel fik ved fagretlig behandling i Danmark tilkendt 87.945 dkr. i manglende løn. Beløbet blev efterfølgende betalt af den polske arbejdsgiver Gal-Met.

Gal-Met fik imidlertid efterfølgende en byret i Polen til at omgøre den danske fagretlige afgørelse og retten dømte Jerzy Kisiel til at tilbagebetale pengene. Dette var og er han ikke i stand til.

Sagen er nu aktuel, idet Gal-Met har fået fogedretten i Polen til at eksekvere byretsdommen ved udlæg i Kisiels hus.

Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk