Danske Malermestre
Dansk Byggeri
Vognmalere
CO-Industri
Ialt

Samlet Ja
419
65
228
15
727

Samlet Nej
3062
522
52
6
3642

Samlet blank
165
0
21
0
186

Resultatet gælder hele landet. Samlet set deltog 52,84% i afstemningen i Købenavn.

Den samlede stemmeprocent nåede op på 52,84% i København

Den samlede stemmeprocent nåede op på 52,84% i København

 

 

 

 

 

none
55,9% af medlemmerne har stemt ved OK14 afstemningen

55,9% af medlemmerne har stemt ved OK14 afstemningen på landsplan

Det endelige resultat af afstemningen er ved at blive talt op, men allerede nu står det klart at 55,9% af Malerforbundets stemmeberettigede medlemmer har afgivet deres stemme ved OK14 afstemningen. Tallet er historisk højt, og stemmeprocenten er således mere end fordoblet i forhold til afstemningen ved OK12, hvor kun 26,42% afgav deres stemme på landsplan.

Der lagt mange kræfter i at kontakte alle medlemmer for at opfordre dem til at stemme denne gang, og vi er meget glade for at så mange medlemmer har bakket indsatsen op. Der skal også sendes et kæmpe skuldreklap til den stribe af gode tillidsfolk, der gennem to dage hjalp med at få ringet til ca. 2000 medlemmer her i København.

Senest mandag offentliggøres de endelige stemmeprocenter og resultatet af afstemningen, for de enkelte afdelinger. 

 

 

 

 

 

 

none

Alle medlemmer skulle på nuværende tidspunkt gerne have modtaget stemmemateriale til overenskomstafstemningen 2014. Har du ikke modtaget stemmemateriale, så ring til afdelingen på 35 31 40 00. Nedenfor ses en oversigt over hvor mange procent der har afgivet deres stemme dag for dag. Malerforbundet anbefaler at du stemmer:

NEJ hvis du er bygningsmaler/skiltetekniker

JA hvis du er vognmaler

BAROMETERET VISER HVOR MANGE PROCENT AF MEDLEMMERNE DER AFGIVET DERES STEMME DAG FOR DAG.

BAROMETERET VISER HVOR MANGE PROCENT AF MEDLEMMERNE DER AFGIVET DERES STEMME DAG FOR DAG.

none

På Park Allé 48 i Skælskør opfører Slagelse Kommune i øjeblikket 20 handicapboliger. Entreprisen er vundet af G.V.L. Entreprise A/S, som benytter BE Byg v/Besnik Jasari som underentreprenør. Udførende er den rumænske virksomhed Lucian Dogarel.

Malernes Fagforening Storkøbenhavn og Sjælland har forgæves forsøgt at tegne overenskomst med Lucian Dogarel, som efterfølgende er blokeret og på vej mod sympatikonflikt.

Entrepriseforholdet mellem BE Byg og Lucian Dogarel, går igen på et andet offentligt byggeri i Virum for Lyngby-Tårbæk Kommune og på det prestigefyldte byggeri, Amager Strandpark, som er et privat byggeprojekt.

Fagforeningerne kontaktede som den første bygherre, Slagelse Kommune. Kommunen har siden august 2011, indført arbejdsklausuler i deres udbudsmaterialer og den fører løbende kontrol med at kommunens byggerier opføres under ordnede forhold.  Derfor kom det som en overraskelse for kommunen da fagforeningerne kunne oplyse at virkeligheden ser anderledes ud. Hvorfor hovedentreprenøren G.V.L. har anvendt en ikke overenskomstdækket udførende som underentreprenør er indtil videre uvist.

Efter fagforeningernes oplysninger har de kommunale bygherrer valgt at ligge pres på G.V.L. Klik her for at læse resten af indlægget…

none

På baggrund af en anmeldelse, var fagforeningen i dag på pladsbesøg på Midtager 20 i Brøndby. Anmeldelsen gik på at nogle polske malere, der alle arbejder for det tyske malerfirma Antosik GbR, arbejdede med nogle malerprodukter der lugtede ”sjovt”.

Hjemmefra havde fagforeningen konstateret at Antosik GbR er ramt af sympatikonflikt, fordi firmaet i februar har nægtet at tegne overenskomst med Malernes Fagforening. Efter ankomst på pladsen, kunne fagforeningen konstatere, at Antosik GbR udførte malerarbejde på pladsen, samt at der var yderligere 3 organiserede firmaer. Efter de nødvendige telefonopkald var overstået, og de 3 firmaer informeret om sympatikonflikten, pakkede de ca. 14 organiserede håndværkerne deres ting og forlod pladsen.

Tilbage står bygherre med en tom plads hvor der stadig mangler at blive udført over en måneds arbejde. Fagforeningen har fået oplyst at bygherre betaler ca. 175.000 kr. i månedlig husleje, så dagens aktion kommer til at koste dyrt, hvis ikke der kommer orden i forholdene på pladsen.

Opdatering 12-07-2012 : Fagforeningen har fået oplyst at Antosik, tegnede overenskomst i februar måned.

Yderligere oplysninger: Jesper Carl 35314000

none

Opdatering 12-10-2016: Den ene direktør er ikke længere en del af firmaet. Han har åbnet et nyt selskab der har tegnet overenskomst. Derfor har fagforeningen valgt at slette hans billede og navn fra dette indlæg.

 

Her til morgen gennemførte Malernes Fagforening en vellykket aktion i Ryesgade 87 / Irmingersgade 7. De fleste beboere i ejendommen sov trykt og roligt, da fagforeningen og tillidsfolk mødte op på arbejdspladsen. Skønhedssøvnen blev dog hurtigt afbrudt, da foreningen råbte budskabet om manglende løn og overenskomst ud gennem en megafon, straks efterfulgt af hvinende fløjter og hylende sirener. Balladen gentog sig over flere omgange, og enkelte beboere stak forundret hovedet ud for at se hvad der foregik.

Baggrunden for aktionen er at firmaet NyOpgang ApS, efter gentagne forsøg, nægter at tegne overenskomst med fagforeningen. Bagmændene bag firmaet, XXXXX og Kristian Raunkjær, har valgt at lade arbejdet udføre af det polske firma Darecki, som ligeledes er blokaderamt. Darecki underbetaler sine polske ansatte, alt imens XXXXX og Kristian Raunkjær hæver ekstra fede direktørlønninger.

NyOpgang ApS fortæller sine kunder at de har overenskomst med fagforeningen, og at forholdene er i orden. De polske maleres arbejdstøj  er påtrykt med NyOpgang ApS logo og telefonnummer på. Formålet er at give kunderne et indtryk af at virksomheden har styr på tingene, og at arbejdet udføres på korrekte vilkår. Morgenens aktion efterlader ikke meget tvivl hos beboerne, om hvorvidt forholdene er ok eller ej.

Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Ny faglig taskforce har succes med at få udenlandske entreprenører til at indføre danske overenskomster for danske opgaver. Fredag slog malerne til ved Hotel Mariott.

Af Charlotte Lund , Modkraft.dk

none

 

Malernes fagforening afværger strejke og blokade mod Hotel Marriott og sikrer polske og tyske arbejdere dansk løn.
En omfattende renovering af det mondæne Hotel Marriott udføres af polske og tyske håndværkere, der indtil nu har arbejdet til polske og tyske lønninger.
”Efter forhandling har en aftale mellem den tyske hovedentreprenør Vöcker & Co. og Malernes fagforening nu afværget konflikt. Vi vil have danske lønninger på danske arbejdspladser og det har vi nu sikret for håndværkerne på denne arbejdsplads”, siger Malernes fagforening.
24 polske og et mindre antal tyske håndværkere renoverer Hotel Marriott på Kalvebod Brygge. En truende konflikt der ville lukke hotellet få dage før jul er nu afværget, gennem en aftale om overenskomst mellem Malernes fagforening og den tyske hovedentreprenør. Aftalen forpligter alle underentreprenører til at følge dansk overenskomst.
”Det er en positiv løsning på den truende konflikt”, siger Malernes fagforening.
Alle de udenlandske håndværkere er nu sikret en timeløn på minimum kr. 146,- inc. feriepenge og pension.
Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112

none

Malerforbundets Hovedbestyrelse har på sit møde den 31. maj med bekymring fulgt udvikling og afvikling af arbejdsvilkårene i den multinationale koncern CSCs danske division – og CSC’s brug af udenlandske skruebrækkere, udflagning af kerneopgaver og CSC’s krav til de ansatte, om dels at acceptere en markant lønnedgang og dels at acceptere at få rodfræset deres tryghedsaftale.
I USA afviser CSC arbejdernes ret til at tegne overenskomst. I Danmark er det den danske model, CSC arbejder på at få sat ud af kraft.
Konflikten mellem CSC og Prosa er udtryk for, at konsekvenserne af et globaliseret, ureguleret arbejdsmarked nu presser sig på – og breder sig til stadig nye faggrupper, som ikke hidtil har oplevet social dumping og udflagning af arbejdspladser. I byggeriet har vi i snart mange år levet med import af underbetalt udenlandsk arbejdskraft. Derfor forstår vi i byggefagene – om nogen – de CSC ansattes situation.
Malerforbundet vil derfor på det kraftigste advare mod disse ”udanske” tiltag som CSC byder sine medarbejdere, og vil også i fremtiden gøre alt hvad der står i vores magt, for at forsvare den Danske Model over for denne form for underminering, af det Danske arbejdsmarkedet.
Der er ingen fremtid i, at vi alle går for Kinesiske eller Amerikanske lønninger, når vi samtidig er omfattet af det Danske skatte og afgiftssystem.

På Malerforbundets vegne
Jørn Erik Nielsen
Forbundsformand

For yderligere kommentarer: Tlf. Jørn Erik Nielsen 40 10 16 18

none

Tillidsfolk og aktivister fra Malernes fagforening gennemførte onsdag formiddag besøg på 94 arbejdspladser i København. Formålet var, at “tage temperaturen” på byggepladserne og få en dialog med svendene.
“København er fortsat præget af en betydelig afmatning i byggeriet. Alligevel mødte vi megen optimisme og tro på, at byggeriet står foran et opsving”, siger fagforeningen.
Ud over de mange danske svende, mødte fagforeningens tillidsfolk og aktivister 93 udenlandske bygningsarbejdere på de besøgte arbejdspladser.
“Det svarer meget godt til vores forventning og bekræfter vores viden om, at en stor del af bygge- og vedligeholdelsesopgaverne i København udføres af udenlandske statsborgere”, siger fagforeningen.
Udlændingene følger typisk ikke de danske overenskomster.
”Der er tale om social dumping og unfair konkurrence”, konstaterer fagforeningen.
”Vi følger nu op på de enkelte pladsbesøg med overenskomstkrav til de berørte firmaer og orientering til SKAT og Arbejdstilsynet med en opfordring til opfølgning på grundlag af lovgivningen på området.”
75 tillidsfolk og aktivister fra fagforeningen deltog i aktionen.

none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk