sortarbejde

 

Skat undlader at give de lokale skattemyndigheder besked når de opdager, at udenlandske virksomheder i Danmark ikke er momsregistreret i hjemlandet. Skat underretter først, hvis sagen betragtes som værende “væsentlig”, og det er den kun hvis entreprisesummen er over 15.000 Euro.

”Ofte er der en dansk bagmand bag den udenlandske virksomhed, der bliver brugt som redskab til langt mere omfattende skattesnyd. Så det der på overfladen ligner en lille ”fisk” på under 15.000 Euro, er i mange tilfælde meget større under overfladen. Malernes Fagforening laver årligt utallige anmeldelser til Skat om ulovlig eller mystisk aktivitet, og det er uacceptabelt, at Skats bagatelgrænse er på hvad der svarer til godt 112.500 kr. Malernes Fagforening og Byggefagenes Samvirke, har derfor bedt om et møde med skatteministeren ”, udtaler fagforeningen.

Læs artiklen fra Fagbladet 3F: Øst-firmaer slipper godt fra sort arbejde

 

none

”Det bliver et godt og effektivt redskab mod illegale polske firmaer” siger Malernes fagforening i en kommentar til Skatteminister Thor Möger Pedersens nye initiativ mod sort arbejde.
9 ud af 10 polske firmaer der opererer i Danmark aflønnes efter fagforeningens vurdering sort med kontanter under bordet.
”Kommer bygherren til at hænge på skatteregningen, vil det afholde mange fra at fortsætte denne praksis”, mener fagforeningen.
Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112

 

 

 

none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk