Højesteret har afgjort, at Malernes fagforenings konkursbegæring mod medindehaveren af firmaer, der blev brugt til at rekruttere og beskæftige polske arbejdere til arbejde i Danmark, var uberettiget.
Sagen har sit udgangspunkt i 2005 og vedrørte et polsk registreret firma, ODS, og et dansk registreret firma, Trio Huse. Begge selskaber var ejet af den samme danske personkreds, som rekrutterede et stort antal polske bygningsarbejdere til at udføre bygningsarbejde i Danmark. Dette gjorde de bl.a. ved på papiret at udlåne polske arbejdere fra ODS til Trio Huse. Derved mente de at kunne omgå den danske udlændingelovs krav om arbejds- og opholdstilladelser til de polske arbejdere. Ved påstået udstationering kunne de således undgå at betale danske lønninger og derved opnå en kæmpe fortjeneste på at udnytte billig polsk arbejdskraft.
none